Enligt Ekot finns en preliminär överenskommelse med Svenskt Näringsliv om omställningsförsäkringar, som också innebär att LO ställer sig bakom förändringar i arbetsrätten.

I kväll ska LO:s ledning och de 14 förbundsordförandena samlas på ett extra styrelsemöte för att ta beslut om överenskommelsen, rapporterar Ekot.

LO möts i kväll

Fastighets ordförande Magnus Pettersson säger till Fastighetsfolket att LO har ett extra styrelsemöte i kväll. På mötet finns ett förslag om en uppgörelse gällande omställningar, säger han.

– Men jag kan inte gå in på några detaljer om det och innan mötet har jag inga kommentarer, säger Magnus Pettersson.

Angående Ekots uppgifter om att LO kan vara på väg att svänga och bli part i las-överenskommelsen svarar Magnus Petterson att han inte har några kommentarer.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, LAS, är den lag som skyddar anställda vid uppsägning och avsked. Lagen innehåller även regler om vilka anställningsformer som är tillåtna, där grunden är fast anställning. Det finns möjlighet för fack och arbetsgivare att teckna avtal som avviker från lagens regler.