Nu har LO ställt sig bakom las-överenskommelsen, det som också kallas huvudavtalet, med PTK och Svenskt Näringsliv. Det stod klart i går efter LO:s representantskap.

Las-överenskommelsen kan kort sammanfattas i att det blir lättare för arbetsgivarna att säga upp personal – men anställda som behöver utveckla sin kompetens eller har blivit uppsagda får ett mer generöst stöd än de får i dag. 

Som villkor för att gå med har LO fått igenom att alla LO-förbund, oavsett om man vill vara med i avtalet eller inte, får ta del av ett bättre omställningsstöd än i dag. Till exempel att även visstidsanställda och de som blir av med jobbet på grund av sjukdom får hjälp med omställning av trygghetsfonden TSL. Andra viktiga punkter är att alla LO-förbund påverkas av bättre villkor för personer som drabbas av hyvling.

– Jag är stolt över att vi tar ansvar. Överenskommelsen innehåller förbättringar kring till exempel visstidsanställningar och hyvling. Man ska komma ihåg att en fjärdedel av Sveriges arbetarkvinnor har en visstidsanställning, säger Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

Varje förbund väljer

Det är fortfarande upp till varje förbund om de ska gå med i huvudavtalet. Fastighets är ett av de fyra förbunden som sagt nej till att LO ska gå med.

Joakim Oscarsson är avtalssekreterare och tredje ordförande i Fastighets. Han förklarar att Fastighets inte vill legitimera de försämringar i anställningstryggheten som ligger i lagförslaget som tagits fram efter parternas överenskommelse.

– Om vi säger ja till huvudavtalet så blir det någonstans så att vi accepterar de försämringarna. Det kan vi inte göra när vi samtidigt får in väldigt många motioner från medlemmarna på vår kongress att vi ska arbeta för att stärka anställningstryggheten.

Joakim Oscarsson.

Vad händer nu?

Vad händer om Fastighets ställer sig utanför? Läget kan väldigt kort sammanfattas så här: 

Fastighets medlemmar får ett lite bättre omställningsstöd i vilket fall som helst. Det har LO nu fått igenom. 

Och det kommer ändå att bli lättare för arbetsgivaren att säga upp personal. Det ligger i de lagförslag som väntas bli verklighet nästa höst och sker oavsett vad Fastighets gör.

”Plus och minus”

På samma sätt så skulle Fastighets medlemmar få ett bättre omställningsstöd om förbundet gick med i huvudavtalet – men arbetsgivarna skulle i sin tur få göra ännu fler undantag, i vissa fall, vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

– I huvudavtalet finns både plus och minus. Vi tycker att förbättringarna i omställningsskyddet är bra. Men priset som vi betalar för det är en sämre anställningstrygghet. Och det tycker inte vi motsvarar förbättringarna i omställningen, säger Joakim Oscarsson.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (las) är den lag som skyddar anställda vid uppsägning och avsked. Lagen innehåller även regler om vilka anställningsformer som är tillåtna, där grunden är fast anställning. Det finns möjlighet för fack och arbetsgivare att teckna avtal som avviker från lagens regler. Nu stöps lagen om.