Hur hög ersättning kan jag få som förälder?

Föräldrapenningen är knappt 80 procent av din vanliga inkomst om du tar ut ersättning sju dagar i veckan. Men du kan inte få mer än 1 012 kronor per dag. Du får pengarna från Försäkringskassan. När du och barnets andra förälder har tagit ut sammanlagt 390 dagar med den högre ersättningen kan ni börja ta ut de 90 dagar där ersättningen är 180 kronor per dag.

Kan jag få mer pengar?

Ja, om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan du få tio procent extra på lönen under max 180 dagar, upp till det att barnet fyller 1,5 år. Du ska ha arbetat en viss tid för att få ersättningen. Och om du tjänar mer än Försäkringskassans tak för ersättning (cirka 40 000 kronor i månadslön) får du 90 procent på den del av lönen som överstiger taket.

OBS! Du måste själv anmäla till Afa Försäkring att du vill ha de extra pengarna. Mer om reglerna och hur du anmäler hittar du på Afas hemsida.

Hur länge kan jag vara ledig?

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn, 390 av dem är på sjukpenningsnivå och 90 dagar är med grundersättning 180 kronor per dag. Om du är gift eller sambo delar ni lika, men kan föra över 105 dagar till den andra föräldern. 90 dagar är reserverade till vardera föräldern. Du kan ta ut dagar till dess barnet fyller 12 år.

Du har rätt att vara ledig i 18 månader även om du inte tar ut föräldrapenning.

Har jag rätt att gå ner i arbetstid?

Ja, du har rätt att gå ner till 75 procent tills barnet fyller åtta år. Du kan till exempel jobba sex timmar om dagen i stället för åtta. Du får när som helst tills dess att barnet fyller åtta år återgå till din ursprungliga arbetstid.

Vad ska jag tänka på när jag väljer att arbeta deltid?

Det kan påverka pensionen. Om barnet är över fyra år sjunker dina pensionsinbetalningar till den allmänna pensionen om du arbetar deltid. Är barnet under fyra år kan du få extra pensionsinsättningar.

Kan jag kräva att schemat anpassas för mig som är förälder?

Både ja och nej. Om du går ner i arbetstid ska arbetsgivaren erbjuda de arbetstider du önskar, under förutsättning att det inte stör verksamheten.

Har jag som skiftarbetande förälder företräde till dagtjänst?

Nej, men du kan alltid prata med din arbetsgivare om att du behöver det, om det till exempel inte finns barnomsorg på obekväm arbetstid. Det finns en paragraf i diskrimineringslagen som säger att arbetsgivare ska underlätta för föräldrar att förena arbete och föräldraskap. Den kan du hänvisa till, men det är oklart hur långt arbetsgivarens skyldighet att underlätta sträcker sig.

Mitt barn är sjukt hela tiden …

När du har börjat jobba igen och barnet blir sjukt får du ersättning från Försäkringskassan för vab (vård av sjukt barn). Men det behöver inte nödvändigtvis vara du som förälder som vabbar. En granne, släkting eller kompis kan lika gärna göra det. Den som tar hand om ditt sjuka barn får då ersättning från Försäkringskassan för förlorad arbetsinkomst.

En version av artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.