Slumpen spelar in när utfallet blir särskilt lågt under ett enstaka år, enligt LO-TCO Rättsskydd.

– Vi går in och hjälper till i alla ärenden där vi ser en minsta möjlighet att en medlem kan få rätt. Och vi är medvetna om att vi kommer att förlora en del fall, säger Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

Fackens egen juristbyrå

LO-TCO Rättsskydd är fackens gemensamma juristbyrå. Till den vänder sig Fastighets ombudsmän när en medlem behöver juridisk hjälp.

Det kan handla om arbetsrätt som tveksamma uppsägningar och lönetvister. Det kan också handla om socialförsäkringen, till exempel tvister med Försäkringskassan om arbetsskador, sjukpenning, sjukersättning och livränta.

Noll kronor förra året

För ett år sedan redovisades den juridiska hjälpen till Fastighetsmedlemmar för 2020. Då avslutades 31 uppdrag – och medlemmarna fick ut sammanlagt cirka 3,2 miljoner kronor. Den stora majoriteten uppdrag, 26 stycken, var då försäkringsärenden, som drog in cirka 2,4 miljoner i ersättningar.

Under 2021 blev ersättningen noll kronor i de 23 ärenden som avslutades inom försäkringsrätten.

– Nja, vi vann åtminstone ett ärende och en medlem fick ett antal tiotusenlappar. Men det var i slutet av året och kommer nog i statistiken för 2022, kommenterar Fastighets Torbjörn Jonsson.

”Värt en miljon kronor”

Han berättar att det kostar förbundet ungefär en miljon kronor per år att få den juridiska hjälpen från LO-TCO Rättsskydd.

– Och det är det värt, säger han.

Färre medlemmar fångas upp

Torbjörn Jonsson ser ett par tendenser när det gäller de ärenden som Fastighets och Rättsskyddet driver inom socialförsäkringsdelen. De kan delvis förklara det magra utfallet för Fastighetsmedlemmar som fick juridisk hjälp under förra året.

För det första:

– Vi får in färre ärenden än för kanske tio, femton år sedan. Och det beror troligen på att vi har färre drivande klubbar och skyddsombud och försäkringsinformatörer som kan fånga upp dem som behöver hjälp.

För det andra:

– Tidigare hade vi många fler arbetsskadeärenden och då kan det handla om flera miljoner kronor till en medlem som får rätt till livränta. I dag dominerar problem med indragen sjukpenning.

Städare fick pengar efter hot om domstol

De 126 000 kronor som förra året gick till medlemmar i Fastighets gällde tvister inom arbetsrätten.

Ett av fallen, som Fastighetsfolket har skrivit om, gällde fyra städare som inte hade fått de löner och ersättningar som de skulle. Fastighets stämde med Rättsskyddets hjälp deras arbetsgivare. Men när rättegång hotade gick städföretaget med på förlikning och städarna fick pengar.

Summan för alla ersättningar som Rättsskyddet drev fram under förra året landar på 184 miljoner kronor. De största summorna gick till fackförbund med många medlemmar: IF Metall, Kommunal och Handelsanställdas förbund.

Vad är LO-TCO Rättsskydd?

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Byrån ägs av LO och TCO, men anlitas även av vissa Saco-förbund. Där finns drygt 35 jurister.

Svårt med försäkringen? Hör av dig!

Har du haft svårt att få ersättning inom sjukförsäkringen? Hör av dig till oss och berätta! Mejla redaktionen@fastighetsfolket.se.