Emma Unevik, styrelseordförande för Almega Serviceföretagen, målar upp en ljus framtid för städbranschen efter att de flesta restriktionerna är borta.

Hon konstaterar att det skiljer sig åt från kund till kund hur de har hanterat pandemin och vad de tänker om framtiden. En del av medlemsföretagens kunder har under pandemin dragit ner på städningen och kanske hållit stängt. 

– För dem kommer det att handla om att utöka verksamheten igen och komma tillbaka till sin ordinarie nivå när det gäller antalet städtimmar, säger hon. 

Väljer olika

Andra kunder har hållit sina verksamheter öppna och köpt till extra städning för att motverka spridning av covid- 19. Emma Unevik tror att några kanske inte vågar ta bort all extra städning direkt, utan gör det lite i taget.

– Sedan kommer det säkert finnas några som först nu köper till extra städning av rädsla för att få smittspridning, säger Emma Unevik. 

Fler upphandlingar

Almega Serviceföretagen ser redan en trend i att många kunder börjat göra om sina lokaler för att bättre anpassa dem till en verksamhet där anställda kan kombinera arbete på kontoret med hemarbete. 

– Dessa kunder bygger nu fler mötesrum och kreativa ytor. Det kan göra att det blir ytor där det krävs mycket mer städning än tidigare och andra där det blir mindre. Gissningsvis kanske de tar ut varandra. 

Emma Unevik konstaterar även att det varit färre upphandlingar under pandemin än normalt. Därför tror hon på en period med fler upphandlingar framåt. 

– Det kan ju vara negativt för befintliga kunder. Men det kan också leda till möjligheter att växa för många företag och få nya kunder. 

Silvio Siles, ordförande för Fastighetsklubben Sodexo, gläds över de borttagna restriktionerna. Många arbetsplatser har drabbats hårt under pandemin. Silvio Siles tänker särskilt på lokalvårdarna som arbetat med städning på flygplatserna. Medlemmar sades upp när antalet flyg minskade kraftigt.

– Men nu återupptas flygtrafiken successivt. Vaccinationerna kommer också att hjälpa oss, hoppas Silvio Siles. 

Silvio Siles, ordförande för fastighetsklubben på Sodexo.

Samtidigt ser han med oro på trenden att många tjänstemän kan arbeta mer hemifrån. 

– Arbetsgivarna har redan sagt att de inte kommer att ha lika stort behov av städning, säger han.

Silvio Siles tar toalettstädningen som exempel. Om toaletterna på ett företag tidigare städades flera gånger per dag kanske det nu bara blir en gång om dagen. 

– Men arbetsplatserna finns ändå kvar och kommer att behöva städas. Kanske till och med ännu mer noggrant än tidigare. 

Det är inte ett enkelt jobb som vem som helst kan klara 

Silvio Siles

Silvio Siles tycker att pandemin tydligt visat att noggrann städning behövs och att det krävs en särskild yrkeskompetens. 

– Det är inte ett enkelt jobb som vem som helst kan klara. 

Juan Carlos Cerda Ruiz är huvudskyddsombud och klubbordförande på Inspira, som i april blir en del av den större koncernen Coor. Han har en känsla av att allt är på väg till ett normalläge igen. Juan Carlos Cerda Ruiz understryker att förbundets medlemmar snart inte har råd längre att vara hemma från jobbet bara för att de är lite förkylda eller hostar. 

– Chefen ska inte kunna skicka hem mig på grund av det om jag mår bra och känner att jag kan jobba. I så fall ska det vara med full betalning, säger han. 

Tillbaka till viss normalitet

Juan Carlos Cerda Ruiz tänker sig att de flesta inom kort kommer tillbaka fysiskt till sina arbetsplatser efter att ha vaccinerats.

– Omikron får vi nog leva med. Men vi måste tillbaka till en viss normalitet. Det handlar om ekonomin, vår familj och om att kunna betala våra räkningar. Vi kan inte bara vara hemma.

Kollegerna måste vara på plats

Juan Carlos Cerda Ruiz ser hur pandemin lett till att fler arbetsgivare kan använda datasystem som Teams och hålla möten digitalt. Men för honom är digitala möten inget mot att mötas på riktigt. 

– Och städjobb kan inte vara virtuella. Kollegerna måste vara på plats.  Det handlar även om psykologi. Vi människor är vana att jobba i kollektiv. I längden mår vi dåligt av att vara isolerade. 

Juan Carlos Cerda Ruiz tillägger att han inte har hört om några planerade uppsägningar eller förhandlingar om arbetsbrist när verksamheten snart blir en del av Coor.  

Juan Carlos Ruiz är huvudskyddsombud på Inspira i Stockholm.

Men före detta Allianceplus har haft neddragningar och varit mycket nära konkurs. Nyligen köptes bolaget upp av tyska börsnoterade Mutares. Den svenska verksamheten ska drivas som ett fristående bolag under namnet Asteri Facility Solutions AB. 

Ordföranden i Fastighetsklubben i Södertälje, Nasa Nimat Kazkoz, är inte orolig över förändringen. Hon ser den istället som positiv för medlemmarna.

Hon bedömer att det inte går att klara städuppdragen på färre antal timmar än som har gjorts under pandemin. Hon förväntar sig ingen ökad efterfrågan av ”covidstädning” för att minska risken för smittspridning.

Nasa Nimat Kazkoz är klubbordförande på före detta Allianceplus i Södertälje.

– En och annan kund har velat ha extra städning på grund av Covid-19. Men många tänker bara på priset. De vill inte lägga till några extra timmar, säger Nasa Nimat Kazkoz. 

Slopade Covidrestriktioner

Allmänna råd och rekommendationer som upphörde den 9 februari är bland andra: Rådet till kollektivtrafik om att behålla turtäthet, rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik, råden till arbetsgivare och rådet till enskilda som har möjlighet att arbeta hemma.

Men fortfarande gäller att man ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara Covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ovaccinerade att vidta särskilda försiktighetsåtgärder, som att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.