Kjell Rautio läste artikeln om städaren Naciye Tümer som fick sparken. Arbetsgivaren hade ”ingen nytta” av henne, sedan företagsläkaren konstaterat att hennes arbetsförmåga gått förlorad efter över 40 år i yrket.

– Hennes berättelse är tecken på ett systemfel. Det ställs för ringa krav på arbetsgivarna samtidigt som försäkringsskyddet är för dåligt för de anställda, säger han.

Inte förvånad

Efter elva år som LO:s utredare inom välfärd och sjukförsäkring blev Kjell Rautio inte förvånad över att städföretaget Sodexo sa upp Naciye Tümer. Han spaltar upp de krav LO ställer för att en städare inte ska hamna i ekonomisk nöd efter att ha slitit ut sig på jobbet. Det handlar om både politisk påverkan och om hur Försäkringskassan agerar med dagens lagstiftning.

– Trycket måste bli hårdare på arbetsgivarna. Lagen säger att de ska planera och underlätta återgången i arbete för en anställd. Men det finns inga sanktioner om arbetsgivaren inte uppfyller det.

Företagshälsovård och skyddsombud

Ett medel för att arbetsgivarna ska klara sitt uppdrag är, enligt Kjell Rautio, en kvalificerad företagshälsovård. Han saknar ett system som gör att både små och stora arbetsgivare har en kvalitetssäkrad företagshälsovård som jobbar långsiktigt och förebyggande.

– Vi behöver också stärka skyddsombudens roll, säger han.

Lagen har börjat ändras

Samtidigt jobbar Kjell Rautio för att både Försäkringskassan insatser och kravställandet kring sjuk- och aktivitetsersättningen (det som tidigare kallades förtidspension) ska viktas om – mer till den försäkrades fördel.

– Försäkringskassan har efter ändringar i lagen börjat mjuka upp bedömningen av personers arbetsförmåga. Den utvecklingen måste fortsätta så att inte sjuka människor fattiggörs. Om det ställs krav på att den försäkrade ska ta ett annat arbete krävs det ett ordentligt stöd för den omställningen.

”Naciye är inte ensam”

Kjell Rautio konstaterar att Naciye Tümer inte är ensam i sin situation som uppsagd när kroppen har tagit stryk av ett tufft yrkesliv. Och som fått beskedet från Försäkringskassan att hennes arbetsförmåga inte är tillräckligt nedsatt för att hon ska få hel sjukersättning.

– Det behövs en grundläggande systemförändring. Vi måste göra något åt orsakerna bakom de arbetsrelaterade sjukdomarna, säger han.