Magnus Pettersson valdes till förbundsordförande vid kongressen 2014. Han går i pension vid 60, om tre år, men hade ändå tänkt ställa upp för omval. Den senaste tiden har han tänkt om.

– Jag väljer nu att inte ställa mig till förfogande. Jag upplever att jag inte har ett tillräckligt starkt stöd för att kunna fortsätta.

Öppet till 6 april

Nomineringstiden går ut den 6 april, och efter det kommer valberedningen att ta fram de kandidater som ska presenteras på kongressen.

– Jag tror att mitt beslut kan öppna upp för bättre diskussioner kring den framtida ledningen. Det sista jag vill är att skada förbundet med uppslitande diskussioner på kongressen.

Tolkar du händelserna inom förbundet som att det finns en konflikt i organisationen?

– Nej, det handlar nog mer om mig som person. Men tycker man att inget fungerar så är jag ändå ytterst ansvarig.

Får trygghetsersättning

Magnus Pettersson har meddelat förbundsstyrelsen och anställda att han avgår i samband med kongressen. Han kommer att få en trygghetsersättning fram till sin pension om tre år. Ersättningen blir på 78 procent av den ordinarie ersättningen.

Hur känns det här?

– Det är inget lätt beslut, men jag hoppas att mitt beslut bereder väg för att hålla ihop förbundet.

Kongress vart fjärde år

Fastighets håller kongress vart fjärde år. Då väljs förbundsledning, förbundsstyrelse och fattas beslut om förbundets framtid.

En fråga som kommer upp på årets kongress är förbundets organisation. Det finns förslag om att ändra dagens struktur med geografiska avdelningar till avdelning efter branschtillhörighet.