Lennart ”Lemmy” Mauritzon nomineras av flera avdelningar till ordförande i Fastighets. Han har lång erfarenhet som lokalombudsman och är i dag regionansvarig för region Tvärs och Nord.

– Jag har fått rätt många frågor och bestämt mig för att kandidera. Det som jag förstått att de efterfrågar är mitt sätt att vara ledare, att jag är bra på att ta människor.

Hur skulle du själv beskriva dig som ledare?

– Jag kan bara vara jag, men det är att finnas till hands för folk när det behövs. Att skapa trygghet och att bidra till förändringsprocesser.

Vad tycker du behöver förändras i Fastighets?

– Det är inte vad jag vill som är viktigt, det är en vi-fråga. Jag kan bidra med min kunskap och mitt sätt att leda. Men vad som ska göras måste man komma överens om tillsammans, säger Lennart Mauritzon.

Började som fastighetsskötare

I maj har han varit ombudsman i Fastighets i 20 år. Först i avdelning Borås, sedan i region Väst och från 2019 i region Tvärs. Innan han blev ombudsman var han fastighetsskötare och aktiv i klubben på Vätterhem i Jönköping.

Lennart Mauritzon har varit på tapeten i nomineringssammanhang inför flera kongressperioder och för två år sedan var han nominerad till tredje ordförande. Då valdes istället Joakim Oscarsson att efterträda Jari Visshed som gick i pension.

Fastighets ledning: Joakim Oscarsson, Yvonne Nygårds och Magnus Pettersson.

Valet sker på kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande instans. Där fattas beslut om bland annat medlemsavgifter, stadgar och vilka frågor förbundet ska prioritera. En brännande fråga på den kommande kongressen är klubbarnas inflytande och hur avdelningarna ska organiseras. Det finns ett missnöje lokalt över att branschfrågor hamnar i skymundan, att avdelningarna har låg aktivitet och att klubbarna saknar demokratiskt inflytande.

Sedan 2014 är Magnus Pettersson ordförande i Fastighets. Samma år valdes Yvonne Nygårds till andre ordförande. Joakim Oscarsson valdes 2020 till tredje ordförande och ansvarig för avtalsfrågor.

Just nu pågår avdelningarnas årsmöten runt om i landet. Där diskuteras frågan om nomineringar. Det går att nominera personer till förbundsledningen fram till 6 april. Efter det tar valberedningen fram sitt förslag bland de nominerade.

Magnus Pettersson har beslutat att avgå vid kongressen. Yvonne Nygårds och Joakim Oscarsson ställer däremot upp för omval i sina nuvarande roller.

Kongressen är högsta beslutande organ

Fastighets håller kongress vart fjärde år. Då väljs förbundsledning, förbundsstyrelse och det fattas beslut om förbundets framtid.

En fråga som kommer upp på årets kongress är förbundets organisation. Det finns förslag om att ändra dagens struktur med geografiska avdelningar till avdelning efter branschtillhörighet.