LO konstaterar att det framtida arbetslivet ställer stora krav på kompetensutveckling, vidareutbildning och jobbväxling. Därför behöver alla få bättre möjligheter att kunna ställa om mitt i sitt yrkesliv och hitta nya jobbvägar.

Utökade möjligheter till omställning för arbetstagare är också en viktig del när det gäller de förändringar i las, lagen om anställningsskydd, som regeringen nu planerar för. Ändringar som innebär att det ska bli lättare för arbetsgivare att säga upp personal.

Ewa Edström, avtalsombudsman på Fastighets.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och LO:s ordförande Susanna Gideonsson ska tillsammans med Fredrik Hilleson, vd för Novare Human Capital och Christer Bergqvist, chef för Enheten för kompetensförsörjning och livslångt lärande vid Myndigheten för yrkeshögskolan ha ett ”nyfiket samtal” om hur de nya möjligheterna till omställning ska komma alla till del under ett seminarium i eftermiddag. 

Många talar dålig svenska

En fråga som LO-seminariets deltagare ska försöka svara på är hur man kan undvika att det bara blir de som redan är vana vid att studera som tar del av det nya omställningsstudiestödet som riksdagen väntas klubba igenom i sommar.

LO vill säkerställa att de behov av utbildning som finns i organisationens kvinnodominerade branscher, som handel och service, tjänstesektorn och vård och omsorg ska kunna mötas. 

Fastighets vill vänta med att uttala sig om de planerade utbildningspaketen eftersom man ännu inte satt sig in i regelverken.

– Men spontant kan vi säga att vi har väldigt många medlemmar som talar dålig svenska. Frågan är om de överhuvudtaget kommer att kunna tillgodogöra sig den här kompetensutvecklingen, säger Ewa Edström, central ombudsman på Fastighets.

Runt 70 procent av Fastighets medlemmar på städsidan har utländsk bakgrund. Många i den gruppen är också män. 

Därför talar Ewa Edström hellre om den stora gruppen än om huruvida det finns skillnader mellan kvinnornas och männens möjligheter till kompetensutveckling. 

Joa Bergold, utredare på LO.

Olika stor vana bland arbetsgivare

Joa Bergold, utredare på LO, har varit med och arbetat ”bakom kulisserna” inför seminariet. Hon tycker att lagrådsremissen, alltså utkastet till det nya lagförslaget om omställningsstudiestödet som riksdagen ska rösta om i sommar, visar att politikerna försökt att täcka in breda grupper på arbetsmarknaden.

Men hon håller med Ewa Edström om att det finns risk för att vissa grupper inte skulle nås av de nya möjligheterna som riksdagen väntas rösta igenom. Därför krävs det att det görs ordentliga satsningar som är speciellt riktade mot dessa grupper menar hon. 

– Man måste erbjuda utbildningar som passar också för grupper med dåliga kunskaper i det svenska språket. Utbildningarna måste gå att kombinera med fortsatt arbete. De ska också finnas över hela landet. Annars riskerar man att gå miste om väldigt viktiga målgrupper, säger Joa Bergold. 

Det finns olika stor vana bland arbetsgivarna av att ha kompetensutveckling och vidareutbildning för sin personal. 

– I vissa branscher har inte arbetsgivarna den vanan eller intresset och tycker inte att det självklart behövs. De kanske inte heller så gärna satsar på dem med mer osäkra anställningar eller är deltidare, även om det nya systemet också ska ge möjligheter för dem att få utbilda sig, säger Joa Bergold.

Måste ha jobbat i åtta år

Hela syftet med de nya möjligheterna att kunna ställa om och utbilda sig mitt i yrkeslivet är att den enskilda personen ska stärka sin position på arbetsmarknaden, men också och att Sverige ska klara av den stora förändringen som nu pågår, där allt mer blir digitaliserat. 

Men den som vill ta del av det nya omställningsstudiestödet måste redan ha varit minst åtta år på den svenska arbetsmarknaden. Man ska ha arbetat tolv månader av de senaste 24 månaderna och då minst 16 timmar i veckan i genomsnitt. 

–Tanken är inte att du ska använda omställningsstudiemedlet som ditt första studiemedel. Det handlar just om omställning mitt i yrkeslivet, säger Joa Bergold.  

Hon ser att fack, arbetsgivare och politikerna gemensamt har ett stort ansvar för att sprida information om de nya möjligheterna till omställning till alla grupper. Hon ser att till exempel Yrkeshögskolan kan få en viktig del i det, liksom myndigheter som Arbetsförmedlingen. CSN är den myndighet som ska betala ut själva ersättningen. 

Mer om las och omställning

De planerade ändringarna av arbetsrätten innebär bland annat att arbetsgivare får lättare att säga upp personal genom att de får undanta fler från turordningsreglerna i las. Det ska också bli billigare att säga upp någon. 

Arbetstagare ska i gengäld få ökad trygghet genom bättre förutsägbarhet vad gäller olika anställningsvillkor och anställningsformer. 

Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd införs också. Det ska göra det enklare för personer som är mitt i livet och har arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig med hjälp av ett studiestöd. Med bidrag och lån kommer det för de flesta att motsvara minst 80 procent av personens lön. Yrkesaktiva får studera upp till 44 veckor med det nya studiestödet. Det motsvarar ett år. Lagändringarna föreslås börja gälla från och med den 30 juni 2022.