Många av Fastighets medlemmar går på avtal där lönen räknas upp vid nästa månadsskifte. Framför allt kan fastighetsskötare räkna med en höjning den 1 april 2022. Idrottsvaktmästare, städare, fönsterputsare och anställda på Samhall får vänta till senare.

Årets lönehöjning bestämdes i avtalsrörelsen 2020. Den blev en utdragen process på grund av pandemin som hindrade förhandlarna från att mötas. En del avtal blev klara i slutet av det året. Andra överenskommelser undertecknades först i början av förra året.

Inte lika mycket till alla

I samtliga kollektivavtal finns det en lönehöjning bestämd till i år. Summorna skiljer sig åt beroende på vilket av de centrala löneavtalen som gäller på arbetsplatsen.

Det är inte säkert att alla anställda får samma löneökning. På fastighetssidan är en del av ökningen generell, och ska utbetalas till alla. En del läggs i en pott och hur den ska fördelas förhandlas det om lokalt på företagen.

Här höjs lönen den 1 april

Almega Fastighetsarbetsgivare: Höjning med 670 kronor den 1 april. Hälften av höjningen ges generellt, hälften i pott om inte parterna lokalt kommer överens om annat.

F-avtalet med Fastigo: Höjning med 677 kronor den 1 april. Hälften av höjningen ges generellt, hälften i pott om inte parterna lokalt kommer överens om annat.

Sobonaavtalet: Lönen höjs med minst 422 kronor den 1 april.

Specialservice med Almega Serviceföretagen: Lönen höjs med 642 kronor den 1 april. Hälften av höjningen ges generellt, hälften i pott om inte parterna lokalt kommer överens om annat.

Folkets hus och parker med Fremia: Lönen höjs med 620 kronor den 1 april, varav 248 kronor generellt och 372 kronor i pott.

Här ligger lönehöjningen senare

Bemanningsavtalet med Almega Kompetensföretagen: Garantilönen höjs den 1 maj med 123:75 kronor för kvalificerade yrkesarbetare och 117:43 kronor för övriga. När en bemanningsanställd är utbokad på jobb är lönen den som gäller på den arbetsplatsen.

Arbetsgivaralliansen Ideella och idéburna organisationer: Lönen höjs med 712 kronor den 1 maj.

Serviceentreprenad med Almega Serviceföretagen: Lönen höjs med 630 kronor den 1 juni. Pottfördelningen på företag som har egna lokala lönesystem som parterna kommit överens om är 50 procent av löneökningen generellt och 50 i pott.

Bankinstitutens arbetsgivarorganisation: Lönen höjs den 1 juni. Då ökar timlönen för den som har fyllt 21 år med 3:73 kronor till 147:14.                                                                                                                                  

Samhallavtalet med Fremia: Anställda i kärnuppdraget får en höjning av grundlönen med 428 kronor den 1 oktober. LFU-anställdas löner höjs den 1 oktober till 19 403 kronor.

Städ i egen regi med Almega Tjänsteföretagen: På företag utan lokalt lönesystem höjs timlönen för den som har fyllt 22 år med 3:77 kronor. Den nya lönen kommer den 1 november.                    

Städ i egen regi med Almega Vårdföretagarna: På företag utan lokalt lönesystem höjs timlönen för den som har fyllt 22 år med 3:77 kronor. Nya lönen kommer den 1 november.

Arbetsgivaralliansen Idrott: Lönen höjs med 475 kronor den 1 november.

Fönsterputsavtalet med Almega Serviceföretagen: Lönen höjs med 2,1 procent den 1 november.