Än finns det tid till den 6 april att föreslå valberedningen sin kandidat till valet av ny ledning i Fastighets. Den väljs sedan i början av maj. Här får du veta lite mer om de tre som är aktuella till ordförandeposten när detta skrivs:

Tre kandidater kan bli två

• Lennart ”Lemmy” Mauritzon var från början fastighetsskötare. Han har lång erfarenhet som lokalombudsman och är i dag regionansvarig för region Tvärs och Nord. Han har tidigare berättat i Fastighetsfolket att han kandiderar.

• Torbjörn Jonsson är central ombudsman i Fastighets, med ansvar för arbetsmiljöfrågor. Han startade som Folkets husvaktmästare i Östersund, är ombudsman sedan 2001 och på central nivå sedan 2006.

• Joakim Oscarsson ingår i dagens ledartrojka och är tredje förbundsordförande samt avtalssekreterare. Han började sin fackliga bana när han jobbade inom psykiatrin i Växjö och var tidigare anställd ombudsman på Fastighet.

– Nej, jag kommer att säga nej till att kandidera som ordförande, säger han.

Vill fortsätta med avtalen

– Men det känns väldigt hedrande att mitt namn har nämnts. Jag vill ändå fortsätta som tredje ordförande och ansvarig för avtalen. Jobbet med att utveckla våra avtal i rätt riktning pågår, och vi har redan påbörjat den demokratiska processen inför nästa års avtalsrörelse.

Då blir det två kandidater kvar för valberedningen att syna.

Ställer upp efter många samtal

– Personligen kan jag se ett par andra som kanske är ännu mer lämpliga. Men många har ringt och frågat mig och då ställer jag upp, säger Torbjörn Jonsson som är nominerad till alla tre posterna i ledningen.

– Jag tror att det är bra att valberedningen har några olika namn att välja på när den ska lägga pusslet. Om det skulle bli jag som får förtroendet att bli ordförande skulle jag lägga örat mot marken, lyssna in kritik inom förbundet. Jag hoppas att vi får en ledning som organisationen sluter upp kring – så att vi får lugn och ro att jobba vidare.

Magnus Pettersson ställer inte upp

Mohamad Elmarghichi är sammankallande i valberedningen. Han berättar att en större grupp förtroendevalda i förbundet har gått ihop och sökt stöd hos avdelningarna för ett eget förslag till ny ledning.

– Det har aldrig hänt förr, säger han.

Sittande ordförande Magnus Pettersson har när detta blev känt avsagt sig omval.

– Jag upplever att jag inte har ett tillräckligt starkt stöd för att kunna fortsätta, sa han då till Fastighetsfolket.

”På väg in i avtalsrörelse”

Joakim Olofsson, vaktmästare på Strömsnäsbruk IF, lämnade Fastighets förbundsstyrelse och sina andra fackliga uppdrag när det blev känt att några anställda och förtroendevalda hade gått ihop om en egen plan för valet på kongressen.

– Jag är van vid öppna kort. Magnus (Magnus Pettersson, reds anm) har under fyra år inte fått en synpunkt, inte ett papper på att det inte fungerar. Ingen kritik har tagits upp i styrelsen. Själv har jag fullt förtroende för honom.

 – Vi är på väg in i en valrörelse, på väg in i en avtalsrörelse. Det rasar ett krig i Europa. Då behöver vi en erfaren ordförande, säger Joakim Olofsson.

Kongressen bestämmer

När nomineringstiden har gått ut, den 6 april, sätter Mohamad Elmarghichi och övriga valberedningen i gång med att få ihop sitt lag. Det blir ett förslag, och sedan är det kongressens ombud som bestämmer vilka tre som ska leda förbundet.

– Vi börjar med att fråga de nominerade om de är beredda att ställa upp. Sedan pratar vi med var och en.

Frågorna som kandidaterna får resonera kring kan bli många: Vad vill du med Fastighets? Vilka är dina visioner? Hur ser du på uppdraget som du nominerats till? På vilket sätt kan du göra ett bättre jobb än den som har posten nu?

– Jag hoppas att vi sedan kan sätta ihop ett förslag med tre personer som både är starka och kan lyssna, och som kompletterar varandra. Min roll som sammankallade i valberedningen är att vara neutral och ge alla chansen.

Yvonne Nygårds.

Flera nominerade till andre ordförande

Yvonne Nygårds är andre ordförande i dag och hon är föreslagen att fortsätta. Även Inger Lundholm är nominerad som andre ordförande. Hon är ombudsman med inriktning på arbetsmiljö och anställd på Fastighets region Ost.

– Jag känner mig ödmjuk. Att bli förtroendevald är den finaste fråga man kan få och jag har tackat ja efter moget övervägande.

Inger Lundholm
Inger Lundholm.

Det innebär att valberedningen kommer att ha minst tre personer föreslagna till andre ordförande. Om alla är beredda att ställa upp blir det intervjuer med valberedningens ledamöter för att de ska kunna mejsla fram ett förslag till kongressen.

– Vilka frågor som förbundet ska driva blir det ju kongressen som avgör. Själv brinner jag för arbetsmiljön, som är grunden i nästan alla ärenden. Den är avgörande för att vi ska orka jobba till 65 och sedan vara en glad pensionär, säger Inger Lundholm.

Vem vill du ha i Fastighets ledning?

Valberedningen tar emot förslag fram till den 6 april. I skrivande stund är följande personer nominerade till de tre posterna i fackets ledning.

Ordförande: Lennart Mauritzon, Joakim Oscarsson och Torbjörn Jonsson.

Andre ordförande: Yvonne Nygårds, Inger Lundholm och Torbjörn Jonsson.

Tredje ordförande: Joakim Oscarsson och Torbjörn Jonsson.

Flera namn har varit på tal, men de har tackat nej eller kommer att tacka nej till att bli nominerade.