I slutet av 2019 anmälde dåvarande skyddsombudet på Nyköpingshem, Richard Fredriksson, bolaget till Arbetsmiljöverket.

Han beskrev för Fastighetsfolket att delar av personalen led av sömnproblem, nedstämdhet, huvudvärk, magbesvär och andra stressymptom.

– Tanken med min anmälan var att företaget skulle inse att cheferna behöver gå utbildningar inom arbetsmiljö, säger han.

Rutiner saknades

Arbetsmiljöverket inspekterade arbetsplatsen och höll med Fastighets skyddsombud om problemen. Myndigheten krävde att Nyköpingshem skulle ta in en expert för att få hjälp med den sociala arbetsmiljön.

Bostadsbolaget fick också kravet att chefer och arbetsledare ska veta hur de hanterar ohälsosam arbetsbelastning, samt att de skulle få resurser för att kunna minska belastningen om de såg risker.

Arbetsmiljöverket saknade fungerande rutiner för att se till att arbetsbelastningen var lagom. Anställda fick inte tydliga besked om sina arbetsuppgifter.

Domstol kräver 20 000

Nyköpingshem hotades av ett vite på 100 000 kronor som företaget skulle betala om kraven inte var uppfyllda senast den 31 augusti 2020. Och eftersom ett av problemen inte var löst gick Arbetsmiljöverket då vidare till domstol.

Domen i Förvaltningsrätten i Stockholm slår fast att företaget ska betala 20 000 kronor. Det hade inga rutiner för att undersöka och se till att arbetsbelastningen var lagom. Det krävdes en handlingsplan.

Kraven är uppfyllda

Dock har situationen ändrats under tiden fram till domstolens avgörande:

– Ärendet är avslutat nu och kravet från Arbetsmiljöverket är uppfyllt, säger Johan Eriksson, vd på Nyköpingshem.

Han konstaterar att förvaltningsdomstolen har tagit lång tid på sig. Och att Nyköpingshem ska betala vitet.

– I dag fungerar det bra med riskbedömningen av den sociala arbetsmiljön. Det är ett viktigt arbete och vi följer lagar och regler, säger Johan Eriksson.

Myndigheten håller med

Maria Tell är inspektör på Arbetsmiljöverket och bekräftar den beskrivningen.

– När företaget inte uppfyllde alla krav gick vår jurist till förvaltningsdomstolen för att den skulle utdöma vite. Men samtidigt fortsätter vi att driva själva arbetsmiljöärendet och under gång har alla krav uppfyllts.

Skyddsombudet är inte nöjd

Skyddsombudet Richard Fredriksson är tjänstledig från Nyköpingshem och jobbar nu som regionalt skyddsombud för Fastighets.

– Ja, företaget har tagit fram den dokumentation som Arbetsmiljöverket kräver. Men vad jag hör från mina gamla arbetskamrater brister det fortfarande i kunskap hos cheferna, säger han.

Nyköpingshem

Kommunala Nyköpingshem har 4 000 hyreslägenheter.

Uppdraget från politikerna är att bolaget ska bygga ungefär 100 lägenheter om året fram till 2026.

Antalet anställda är 75, enligt det senaste bokslutet.