– Något av det viktigaste för att kunna lära sig ett nytt språk är den egna starka viljan, säger hon.

På städfirman L&T i Linköping har städarna tränat på svenska med en app i telefonen. Hassan Omar Hussein och Azra Bosnić är två av dem som har övat svensk meningsbyggnad plus ord och uttryck som är bra i yrket. De har fått sina diplom och fortsätter att använda språket på sitt jobb.

Därför är svenskan svår

Språkkonsulten Eva Stilling jobbar med en annan metod. Hon utbildar språkombud, som stöttar sina kollegor på den egna arbetsplatsen. Språkutveckling i arbetslivet är hennes specialområde sedan mer än 25 år.

Eva Stilling
I mer än 25 år har språkutveckling i arbetet varit Eva Stillings specialområde.

Hon vet att det kan vara trögt att lära sig svenska för den som kommer hit i vuxen ålder. Hur trögt eller lätt det går beror på flera olika saker: till exempel hur gammal man är, vilken utbildning man har, hur många olika språk man kan och har lärt sig tidigare.

– Och förstås hur stor skillnad det är mellan modersmålet och svenskan. Förmodligen går det snabbare för en tysk än för den som kommer från Somalia, säger Eva Stilling.

Språket viktigt för jobbet

Språket har stor betydelse för en persons möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, konstaterar hon. Hon lägger till att en kurs i yrkessvenska sällan räcker för att bli trygg i det nya språket.

Inlärning handlar om att prata med de som kan språket bättre än du själv.

– Du kan inte lära dig svenska i ett vakuum. Inlärning handlar om att prata jättemycket med dem som kan språket bättre än du själv.

Mer än bara orden

Grunden är att språk är betydligt mer än bara ord.

– Det krävs att du känner dig trygg när du ska börja prata på jobbet. Chefer och arbetskamrater behöver möta dig och rätta dig på ett respektfullt sätt.

Viktigt för tryggheten

Eva Stilling vill också prata om de sociala koderna, som har med språket att göra:

– Du behöver förstå vad du kan säga till vem, och när du kan göra det. Sådana koder kan man inte lära sig på en språkkurs, de måste man prata om på jobbet. Men när man pratar om språket på jobbet blir alla tryggare och språket utvecklas snabbare.