– Det finns inget hållbart argument för att inte samarbeta med Vänsterpartiet, sa Emil Haapala, från Gällivare.

Emil Haapala, Samhall Gällivare
Emil Haapala, Samhall Gällivare

Flera var för samarbete

– Fackförbund ska samarbeta med de partier som gör bäst för arbetare. Nu avancerar högern medan Socialdemokraterna och vänstern tjafsar, sa Josefine Nymark, från Södertälje, i debatten.

– Varför är vi rädda för samarbete med V? frågade Peter Obermüller, från Kista.

Andra gick emot

Mattias Uhr, Köping, argumenterade i stället mot förslaget att samarbeta med V:

– Varför ska vi splittra oss? Det är bättre att engagera oss och samarbeta med ett parti, då är chansen större att det får majoritet i riksdagen, sa han.

Mattias Uhr, Köping.
Mattias Uhr, avdelning Köping.

Annica Falck var på samma linje när hon talade för förbundsstyrelsens nej till samarbete:

– Jag är en glad sosse! Socialdemokraterna är vårt parti sedan vi en gång bildade det, sa hon.

– Det där är gammalt och förlegat. Vi måste utvecklas och då kan jag jobba med vänstern också, sa Tommy Engström, från Tierp.

Så går det till

Till en facklig kongress har medlemmar och avdelningar lämnat in mängder av förslag. Förbundets styrelse har gått igenom allihop och föreslår hur de ska hanteras: bifallas, avslås eller anses besvarade. Det sista betyder att förslaget redan är på gång att genomföras.

Under helgens kongress på Arlanda följde många av besluten förbundsstyrelsens linje. Men några gånger blev det en intensiv debatt där åsikterna gick brett isär. Och ett par gånger beslutade ombuden tvärs emot ledningens förslag.

Första LO-förbundet

Samarbetet med Vänsterpartiet är ett av besluten som gick ledningen emot. 67 ombud röstade för att Fastighets ska verka för ett samarbete även med Vänsterpartiet. 52 ombud gick på förbundsstyrelsens linje att fackförbundet ska påverka alla partier – men samverka bara med ett parti: Socialdemokraterna. Motionen från avdelningen i Mjölby fick därmed majoritet.

Sanna Wallin, ombudsman på Fastighets.

– Vi kan bli det första LO-förbundet som inleder ett samarbete med Vänsterpartiet, säger Sanna Wallin, central ombudsman med ansvar för det facklig-politiska.

Går vidare med beslutet

Hon resonerar vidare, dagen efter debatten och beslutet:

– Nu ska vi titta närmare på vad det betyder att ”verka för ett samarbete”. Jag ska lyfta frågan om hur vi praktiskt ska gå vidare med nya ledningen. Själv har jag landat i att vara sosse, men vi står ju på samma sida som Vänsterpartiet när det handlar om arbetarnas rättigheter.

Andra kongressbeslut i korthet:

Sluthuttat för medlemmarnas pengar

Fastighets kongress beslöt att medlemmarnas pengar inte längre ska gå till att betala för alkoholhaltiga drycker. Detta enligt ett förslag från kongressombudet Kim Nilsson och avdelningen Heby. Avdelningen såg inget problem med att personer dricker alkohol på kongresser och förbundsmöten, men tyckte inte att förbundet skulle stå för den kostnaden.

Förbundsstyrelsen ville att motionen skulle avslås. Förbundsstyrelsen ville ha en möjlighet att även fortsättningsvis kunna representera med alkoholhaltiga drycker enligt det tidigare regelverket.

En rad ombud klev upp i talarstolen och talade för ett alkoholstopp. Förbundsstyrelsen backade och omröstningen gick på motionärens linje. Dock lämnade förbundsstyrelsen ett tilläggsförslag om att den även i fortsättningen skulle ha möjlighet att göra undantag vid internationella representationer. Men kongressen sa nej även till detta.

Inget namnbyte på förbundet

Avdelningen i Helsingborg hade lämnat in en motion om att Fastighets skulle byta namn till Städ och Fastighetsanställdas förbund. ”Namnet Fastighetsanställdas förbund speglar inte alla medlemmar som organisationen företräder”, menade motionären.

Kongressen beslutade dock att behålla det gamla namnet. ”Frågan är inte om namnet är fel eller missvisande. Kanske är Fastighets inte tydliga nog med vilka vi representerar”. Det menade ett av ombuden i debatten om namnbyte eller ej.

Bättre information om profilkläder efterfrågas

Avdelning Borås föreslog att förbundet skulle se över möjligheten att skaffa fram enklare kläder att ha vid arbetsplatsbesök.

Förbundet har redan tagit fram en intern webbutik där anställda, förtroendevalda och medlemmar kan beställa en rad olika profilprodukter och profilkläder. Förbundsstyrelsen föreslog att kongressen skulle anse att motionen var besvarad.

Kongressombudet Peter Obermüller framhöll att man kunde önska att förbundet tydligare kunde tala om att möjligheten finns.

Kongressen biföll dock förbundsstyrelsens förslag.

Kortkorta beslut från kongressen

Ja till information i brevform om branschvanetillägg till de medlemmar som arbetar på avtalsområde med branschvana.

Nej till ny avgiftstrappa med stegvis medlemsavgift under första året som medlem.

Nej till billigare medlemsavgift för säsongsanställda.

Nej till att begränsa till att kunna sitta max två mandatperioder i förbundsledningen.

Nej till att medlemsförsäkringar omedelbart ska gälla även för medlemmar 65+ – men förbundet ska jobba för att det blir så att medlemsförsäkringarna ska följa höjd pensionsålder.

Nej till att införa karenstid på tre månader innan nya medlemmar får facklig hjälp.