– Stärkt a-kassa är viktig för våra medlemmar, särskilt inom städ, säger Fastighets Inger Lundholm.

Partierna har förslag om hur hög a-kassan ska var. LO har med stärkt a-kassa i sin valplattform.

Upphandling ger otrygg anställning

På Fastighets är Inger Lundholm, som ny andre ordförande, högst ansvarig för det facklig-politiska. Hon beskriver hur en städare kan bli av med jobbet trots att hen är anställd sedan många år.

– Nästan all städning görs på entreprenad … och efter en ny upphandling är en trygg tillsvidareanställning inte trygg längre. Det nya företaget kanske inte tar med de tidigare anställda, och då behöver de trygghet tills de får nästa jobb. De ska kunna betala sin hyra, säger Inger Lundholm.

Tillfälligt höjd ersättning

Under pandemin höjdes taket i a-kassan. Det betyder att maxersättningen de hundra första dagarna ökades från 20 020 kr i månaden till maximalt 26 400 kronor i månaden, beroende på hur hög lön den arbetslösa hade tidigare. Grundersättningen för dem med allra lägst ersättning höjdes också under pandemin från 8 030 kronor i månaden till 11 220.

Båda höjningarna gäller året ut.

Bland partierna skiljer sig politiken åt när det gäller nivån på ersättningen. Lite förenklat ser förslagen inför höstens val ut så här:

Så tycker partierna

Höj ersättningen mera, tycker Vänsterpartiet.

Behåll den tillfälliga höjningen, tycker Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Sänk ersättningen till den nivå som gällde före pandemin, tycker Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna.

Priset är fem miljarder

Den som tjänar runt 29 000 kronor och blir arbetslös får 5 300 kronor mer i månaden så länge det högre beloppet gäller. Medan till exempel Moderaternas a-kassepolitik innebär en sänkning till tidigare nivå samt ytterligare lägre ersättning efter 100 dagars arbetslöshet.

Socialdemokraterna vill behålla den tillfälliga höjningen, som kostar cirka fem miljarder kronor under ett år, och vi frågade arbetsmarknadsministern om bakgrunden.

– Det är jätteviktigt att människor känner sig trygga i en omställning, att de inte blir fattiga om de blir av med sitt arbete, säger Eva Nordmark.

Förhandling efter valet

Statsminister Magdalena Andersson presenterade Socialdemokraternas a-kassepolitik som ett vallöfte när hon talade på första maj.

– Ja, vi behöver stöd i Sveriges riksdag för en permanent höjning, och det saknas nu. När vi går till val med den frågan får vi större möjligheter att förhandla med andra partier, säger Eva Nordmark.

Jobb försvinner – och nya skapas

Hon ser a-kassan som mer än en försäkring för personer som blir arbetslösa:

– När vi tar oss an klimatomställningen och med teknikutvecklingen som pågår varje dag förändras jobben. En del försvinner samtidigt som en massa nya skapas. Då är a-kassan ett smörjmedel som gynnar Sverige.

Framtidens a-kassa?

Regeringen utreder en a-kassa som styrs av fack och arbetsgivare. Beslutet fattades efter förslag i las-överenskommelsen mellan från början Svenskt Näringsliv, tjänstemännens PTK samt IF Metall och Kommunal. (Las står för lagen om anställningsskydd.)

Utredaren Francisca Ramsberg har fått uppdraget att kartlägga, analysera och redovisa förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Hon ska redovisa senast den 15 december 2024.

Samtidigt driver flera partier att framtidens a-kassa ska vara statlig och obligatorisk.