Fastighets kongress röstade igenom en motion som säger att förbundet ska samarbeta även med Vänsterpartiet. Sedan lång tid tillbaka har Fastighets vad som kallas en facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna.

Djup samverkan

Skillnaden är mycket större än själva orden samverka och samarbeta, säger Markus Petterson, facklig-politisk sekreterare på Socialdemokraterna.

– LO-förbunden och Socialdemokraterna har en mycket djuplodande institutionell och organisatorisk samverkan. Vi sitter i varandras beslutande organ och tar del av varandras beslutsprocesser.

Stor skillnad på begreppen

Att LO-förbund kan samarbeta med andra partier än Socialdemokraterna och exempelvis skriva debattartiklar tillsammans är ingenting konstigt, menar Markus Pettersson.

– Men det är väldigt stor skillnad på det och att ha en facklig-politisk samverkan. Man kan inte ens använda orden samverkan och samarbete i samma mening.

”En katastrof”

Om motionen hade sagt att Fastighets skulle samverka med Vänsterpartiet på samma sätt, så hade det fått mycket stora konsekvenser, anser Markus Pettersson.

– Då hade vi fått ha en väldigt lång diskussion. Det hade varit omöjligt skulle jag säga, och det skulle vara en katastrof för Fastighets medlemmar. Man samverkar med en part, inte med flera, eftersom samverkandet bygger på att man litar på varandra till hundra procent.

Möten med Fastighets

Socialdemokraterna har redan haft möten med Fastighets nya ledning och diskuterat situationen framöver, enligt Markus Pettersson.

– Vi har fått tydliga besked om att de ska samverka med Socialdemokraterna. Någon förändring där finns inte på bordet över huvud taget.