Thuy Hoang, 34 år  Städare, Skaraborgs Städ

Vilken är din viktigaste valfråga? 

– Att stärka nyanländas rättigheter. När du inte kan så bra svenska är det lätt att bli utnyttjad av arbetsgivaren. SFI-undervisningen är jätteviktig för att undvika att bli lurad. Men när du har låg lön är det svårt att prioritera SFI-lektionerna, många måste jobba i stället för att ha råd med hyran. Därför borde det finnas en särskild ersättning för att gå på SFI, så att de som studerar SFI inte förlorar någon inkomst när de studerar.
 
Utifrån din jobbsituation, vilken fråga borde politikerna ta tag i? 

– Förkortad arbetstid så att våra kroppar kan hålla hela arbetslivet. Det är fysiskt tungt att arbeta som städare åtta timmar varje dag. 

Bild: Kajsa Klepke

Mikael Björnlund, 45 år  Sanerare, EBE Skadeservice 

Vilken är din viktigaste valfråga? 

– Mer resurser till polisen för att få stopp på kriminaliteten. Jag bor i Lilla Edet och här är det dåligt med polisbevakning om kvällarna och nätterna. Jag har själv fått mina bildäck sönderskurna. Om polisen fick mer resurser skulle även mindre orter kunna få en polisbil som tittar till oss då och då. 
 
Utifrån din jobbsituation, vilken fråga borde politikerna ta tag i? 
 
– Ta bort karensavdraget! Det är ett avdrag som slår orättvist mot arbetaryrken. Tjänstemän kan arbeta hemifrån när de är förkylda men det kan ju inte vi med praktiska yrken. Därför borde karensavdraget slopas. 

Bild: Kajsa Klepke

Så här skulle medlemmar i LO-förbund rösta i maj 2022

De aktuella siffrorna publicerades först på Arbetet.se.

Carolina Lauronen, 29 år  Städare, Samhall 

Vilken är din viktigaste valfråga? 

– Att rädda klimatet. Politikerna borde värna våra lokala matproducenter så att maten inte behöver transporteras så långt. Då skapas ju också jobbmöjligheter i Sverige. Att producera maten lokalt är bra både för människorna och miljön. 
 
Utifrån din jobbsituation, vilken fråga borde politikerna ta tag i? 

– Att anpassa jobben på Samhall bättre efter oss som jobbar här. Samhall är ju en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, men ändå har vi hårda städjobb med tunga lyft och mycket stress. Samhalls uppdrag borde bli mer som det var förut, jobben måste anpassas efter människorna och inte tvärt om. 

Bild: Kajsa Klepke

Ulf Flemmich, 62 år  Fastighetsskötare, Fastighetsägarnas Service Stockholm

Vilken är din viktigaste valfråga? 

– Att stärka de svagas rätt i samhället och jämna ut klyftorna.  Vi är människor allihop, men det känns inte så när vissa arbetar ett helt yrkesliv men ändå tvingas leva som fattigpensionärer. Det får en att känna sig liten. Ska jag tvingas jobba tills jag är 70 år? 
 
Utifrån din jobbsituation, vilken fråga borde politikerna ta tag i? 

– De borde stärka trygghetssystemen. Stärkt a-kassa, sjukförsäkring och höjda pensioner för dem som har det sämst ställt. Det skulle ge ett mer jämlikt arbetsliv. 

Bild: Kajsa Klepke

Chevan Chuenchomboon, 42 år Städare, Coor 

Vilken är din viktigaste valfråga? 
 
– Att få bort arbetslivskriminaliteten. Det tror jag bäst görs genom att stärka arbetarna på olika sätt, så att vi kan säga nej till kriminella arbetsgivare. Så att vi vågar larma om vi ser något som inte står rätt till på jobbet.
 
Utifrån din jobbsituation, vilken fråga borde politikerna ta tag i? 

– Jag tycker att Arbetsförmedlingen borde få mer resurser så att det blir lättare att hitta rätt jobb. I stället för att stänga ner kontor runt om i landet borde de öppna fler. 

Bild: Kajsa Klepke