”Det är råttbon. Det kan vara mögel i hela lägenheten och så stark mögellukt att du inte ens vill vara där inne”. Så beskriver en polisinspektör hur utnyttjade städare bor. Han gör det på ett seminarium mot arbetslivskriminalitet i branschen.

Personer i desperat behov av en inkomst och en bostad kan hamna i händerna på skrupellösa företagare.

Personer i desperat behov av en inkomst och en bostad kan hamna i händerna på skrupellösa företagare. Som i sin tur samarbetar med städföretag som utåt sett har hög svansföring och prestigefulla kontrakt. En myndighet eller ett företag väljer det välrenommerade städföretaget, men i slutänden kan det vara en städare från en underleverantör som gör jobbet och ofta får lönen kontant direkt i handen.

När sedan skattefusket och utnyttjandet eventuellt avslöjas så har företagsledarna bakom de fina fasaderna ”ingen aning” om att det myglats

När sedan skattefusket och utnyttjandet eventuellt avslöjas så har företagsledarna bakom de fina fasaderna ”ingen aning” om att det myglats, eftersom svartarbetet skett hos underleverantören.

Brist på ansvar i uppdrag med flera underentreprenörer har förekommit alltför länge inom bygg- och anläggning och det är ett otyg även inom städbranschen. Fastighetsfolket har rapporterat om en rad sådana fall där det är alldeles för enkelt för ett städföretag att två sina händer när den ekonomiska brottsligheten avslöjas hos en underleverantör. De som hamnar i kläm är städarna som inte får kollektivavtalad lön, går miste om pensionsinbetalningar och riskerar att skatteböter för att de tagit emot svarta pengar.

Därför är det glädjande att regeringen nu tillsätter en utredning om entreprenörsansvar. Sedan fyra år finns det ett entreprenörsansvar för lönefordringar inom bygg- och anläggningssektorn. Syftet med lagen var att säkerställa arbetstagarens rätt att kräva ut sin lön. I de fall en arbetstagare arbetat för en underentreprenör som inte betalat ut lön enligt avtal är det ytterst huvudentreprenörens ansvar att lönen utbetalas. Lagen gav också de fackliga organisationerna rätt att kräva ut information om vilka underentreprenörer som anlitats.

Den här reformen ska nu utvärderas, eventuellt förstärkas och även kunna utvidgas till fler branscher såsom städbranschen och transportsektorn.

Det här är något som Fastighets länge efterfrågat. Anställda ska inte behöva hamna i kläm för att arbetsgivaren rundat systemet.

Det här är något som Fastighets länge efterfrågat. Anställda ska inte behöva hamna i kläm för att arbetsgivaren rundat systemet. Fifflet och brottligheten i städbranschen måste bekämpas.

Utredningen om entreprenörsansvaret är en av de 45 punkter som ingår i en nationell strategi mot arbetslivskriminalitet som regeringen i dag beslutat om. Det är välkommet med ett samlat grepp, så att alla myndigheter och andra aktörer kan kraftsamla. Brott och fusk hör inte hemma på svensk arbetsmarknad.