Vad är branschvanetillägg för städare?

Alla som har arbetat som städare i minst två år har rätt att få ett tillägg på lönen – så kallat branschvanetillägg.

Du ska ha jobbat minst 15 timmar i veckan och ha det dokumenterat (i arbetsgivarintyg som du har rätt att få från din arbetsgivare). Det spelar ingen roll hur många olika arbetsgivare du har haft.

Du måste dock vara över 20 år för att kunna få tillägget och du måste tillhöra det kollektivavtal som heter Serviceentreprenad som Fastighets har med Almega tjänsteförbunden.

Hur mycket får jag i branschvanetillägg?

Tillägget är uppdelat i tre nivåer. Den som har minst två års erfarenhet får 450 kronor extra i månaden. Den som har jobbat minst fyra år får ytterligare 550 kronor i månaden och den som har jobbat minst sex år i städbranschen får ytterligare 500 kronor per månad.

Som mest kan du alltså få 1 500 kronor i branschvanetillägg.

Hur kan jag se om jag får rätt tillägg?

Branschvanetillägget ska anges i lönespecifikationen.

När får jag tillägget?

Tillägget ges i samband med lönerevision, en genomgång av lönen som oftast sker en gång per år, och kraven för att få tillägget måste vara uppfyllda när lönerevisionen görs. I annat fall får du vänta till nästa genomgång av lönerna innan du har rätt att få tillägget.

Årets avtalade löneförhöjning gäller från 1 juni 2024 och i samband med det ska även en lönerevision ha gjorts.

Hur funkar det om jag har timlön eller är deltidsanställd?

Även den som arbetar med timlön har rätt att få branschvanetillägg. Då delas branschvanetillägget på 168 (timmar) och läggs till timlönen. Den som är deltidsanställd har rätt till summan i förhållande till sysselsättningsgraden.

Vad ska jag göra om jag inte får branschvanetillägg?

Håll alltid koll på din lönespecifikation. Om du inte får rätt branschvanetillägg ska du kontakta din chef. Om du ändå inte får tillägget ska du kontakta din närmsta fackliga representant.