I tjugo år har Raja Chagra arbetat som städare. Idag är hon anställd av städföretaget Coor som städar kontoren i Folksamhuset på Södermalm i Stockholm.

När vi går genom de långa korridorerna berättar Raja Chagra om oron som hon och många kollegor känner för att bli sjuka.

Oron för att få hem ett lönekuvert som visar att månaden kommer att bli tusenlappar fattigare. Och om värken i ben och rygg som hon försöker att inte tänka på, allt för att slippa förlora i inkomst. 

– Det är många som går till jobbet fast de är sjuka eller har ont. Vi har inte råd att vara sjuka. Det finns en stor orättvisa i det.

– Våra chefer har hög lön och kan sitta hemma och jobba när de är förkylda. Varför ska vi arbetare straffas när vi är sjuka?

Förlorar 1000 kronor på städlönen vid sjukdom

Under coronapandemin togs karensavdraget tillfälligt bort. Regeringen ville minska smittspridningen genom att underlätta för personer med symptom att stanna hemma. Det var något som alla partier var överens om.

Den som ansökte om pengar från Försäkringskassan fick ersättning redan från första sjukdagen. En analys från Försäkringskassan visar att det främst var medlemmar i LO-förbunden som ansökt om ersättningen under pandemin. 

Ska jag inte kunna köpa kläder till mina barn bara för att jag varit sjuk?

Raja Chagra, städare

Men i våras, när coronapandemin mattats av, infördes karensavdraget igen. För Raja Chagra innebär det ett karensavdrag på runt 1000 kronor varje gång hon blir sjuk. 

– Om jag har varit sjuk några dagar får jag säga till mina barn att nästa månad blir fattig. Ska jag inte kunna köpa kläder till mina barn bara för att jag varit sjuk?

– Ännu värre är det för städare som är ensamstående. Deras ekonomi blir kaos när de blir sjuka, säger hon. 

Slopat karensavdrag viktig valfråga för LO

Sverige är det enda nordiska landet som har karensavdrag. Förra året beslutade LO-kongressen att kräva att karensavdraget slopas, och att regeringen måste ge besked i frågan innan valet. Det har ännu inte skett.

Däremot har regeringen tillsatt en utredning om behovet av att ändra reglerna för karensavdraget. Men det är inte tillräckligt, anser LO. 

Politikerna borde komma och se hur karensavdraget påverkar våra familjer. 

Raja Chagra, städare

Ett argument som hörts i politiken för att behålla karensavdraget är att det minskar risken för fusk, att arbetstagare stannar hemma trots att de inte är sjuka. Det är ett argument som Raja Chagra inte köper. 

– Att några få fuskar kan inte drabba alla med arbetaryrken. Jag tycker att politikerna borde komma och se hur karensavdraget påverkar våra familjer. Jag undrar om de inte vet hur det är, eller om de inte bryr sig? säger hon. 

Vad är karensavdrag?

Karensavdrag är ett avdrag från sjuklönen som görs när du är sjuk. Karensavdraget är 20 procent av din sjuklön under en genomsnittlig arbetsvecka. Det motsvarar alltså ersättningen för en genomsnittlig arbetsdag.