Jag är sjuk – hur hög är ersättningen?

Om du är sjuk på heltid ska du få knappt 80 procent av din lön i sjukpenning, men högst 1 027 kronor per dag.

Försäkringskassan räknar ut hur mycket det blir utifrån din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den bygger på din årsinkomst.

Pengarna ska din arbetsgivare betala ut under de första 14 dagarna. Det kallas för sjuklön. Sedan är det Försäkringskassan som betalar sjukpenningen.

Kan jag få mer?

Ja, om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du ha rätt till ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). Den startar efter de första 14 sjukdagarna.

När Försäkringskassan börjar betalar din sjukpenning (80 procent av lönen) fyller AGS:en på med en dagsersättning som är 12,5 procent av den sjukpenning du får.

Du måste själv anmäla till Afa Försäkring för att få pengar från AGS. Det kan du göra på hemsidan afaforsakring.se. Fråga Fastighets om du vill veta mer.

Jag hörde att karensavdraget har tagits bort?

Nej, det är fel. Du får ett avdrag på lönen som motsvarar din första sjukdag, om du jobbar heltid. Annars blir avdraget 20 procent på lönen.

Under pandemin har du dock fått ersättning för karensavdraget i efterhand, men det gäller inte längre. Däremot finns det politiska krav på att avskaffa karensavdraget helt, krav som inte har gått igenom.

Men jag är sjuk så ofta

Det finns ett högriskskydd för den som är sjuk fler än tio gånger under ett år eller är sjuk fler än 28 dagar i sträck.

Det kan handla om sjukdomar eller funktionsnedsättning som till exempel svår migrän, återkommande depression eller endometrios (inflammation och smärta i buken).

Du ansöker själv om det särskilda högriskskyddet hos Försäkringskassan. Din ­arbetsgivare kan då få ersättning för sina sjuklöne­kostnader och du slipper karensavdraget.

Jag kan bara jobba deltid

Du kan vara sjukskriven på deltid och arbeta övrig tid. Det är också vanligt att trappa upp arbetstiden när du ska börja jobba igen. Tidigare var du tvungen att jobba lika långa/korta dagar varje arbetsdag. Men sedan årsskiftet är reglerna mer flexibla.

Jobbar du i vanliga fall åtta timmar om dagen fem dagar i veckan – ska du under deltidssjukskrivningen till exempel kunna vara ledig en dag i veckan och jobba fem timmar de övriga.

Typiskt – sjuk på semestern i år igen!

Semesterdagar är ledighet som du har arbetat ihop. Det innebär att du inte ska behöva använda semestern för att bli frisk, i stället kan du sjukanmäla dig till din arbetsgivare och spara ledigheten.

Du får åka utomlands om du är sjukskriven. Men om du har sjukpenning och ska resa utanför EU eller EES måste du få ett godkännande av Försäkringskassan innan du reser.

Jag kan inte ta mig till jobbet

Du kan vara frisk nog för att klara ditt jobb, men ha en skada eller sjukdom som gör att du inte kan ta dig dit som du brukar. Då kan du få ersättning för resorna i stället för sjukpenning.

Det kan handla om till exempel taxi, bensin eller busskort. Detta gäller från den 15:e sjukdagen och du ansöker hos Försäkringskassan.

Näe, jag blir nog aldrig riktigt frisk igen

Senast efter 30 sjukdagar ska din arbetsgivare göra en plan för hur du ska kunna komma tillbaka i arbete, det gäller om sjukskrivningen väntas bli längre än 60 dagar. Vad kan arbetsgivaren göra för att underlätta din rehabilitering och vad behöver ändras på arbetsplatsen?

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du troligen aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden, gäller andra bedömningar, regler och ersättningar. Här kan du läsa Försäkringskassans info om sjukersättning.

Källor: Försäkringskassan, Afa Försäkring Klicka på länkarna för mer information.