I flera fall är Vänsterpartiet ensamt om att driva fackliga frågor.

Ett exempel, är frågan om karensavdraget – som leder till att den som blir sjuk straffas med löneavdrag. När regeringen återinförde avdraget efter pandemins slut var det bara Västerpartiet som röstade emot.

Karensavdraget är en klassorättvisa och det borde avskaffas! 

Karensavdraget är en klassorättvisa och det borde avskaffas! Vi kan inte välja att jobba hemifrån om vi känner oss sjuka, som däremot många tjänstemän kan. Vi har fysiska jobb som kräver vår närvaro på golvet. Vi går till jobbet trots att vi mår dåligt, för att vi måste, och riskerar därmed också att smitta våra kollegor.

Vänsterpartiet har som ensamt parti stridit mot uppluckringen av LAS

En annan viktig fråga är den om vår trygghet på jobbet. Här har Vänsterpartiet, som enda parti, drivit frågan om att anställningsskyddet måste stärkas. Och idag är det bara Vänsterpartiet som vill avskaffa omotiverade tidsbegränsade visstidsanställningar. Vänsterpartiet har också som ensamt parti stridit mot uppluckringen av LAS.

Vänsterpartiet har även aktivt lyft berättelser från Fastighets medlemmar om den dåliga behandlingen många har utsatts för på det statligt ägda Samhall, även innan Uppdrag Granskning gjorde det.

Vänsterpartiet har stoppat marknadshyrorna, sett till att höja pensionerna och att sjukförsäkringen blivit bättre.

Det räcker så klart inte att ha rätt i sak – utan tillräckligt starkt stöd blir det ändå svårt att få igenom sin politik.

Men trots att regeringen och oppositionen försökt att utestänga Vänsterpartiet från inflytande har partiet lyckats få igenom flera viktiga saker på senare tid. Man har stoppat marknadshyrorna, har sett till att höja pensionerna och att sjukförsäkringen blivit bättre.

Det finns alltså många skäl till att Fastighets medlemmar borde överväga en röst på Vänsterpartiet i årets val.

Josefine Nymark,
bovärd på Sigtunahem