Den nya lagen om anställningsskydd, las, träder i kraft 1 oktober. Fastighets var ett av de fyra LO-förbunden som sa nej till att underteckna huvudavtalet – det stora avtalet som har tecknats i och med förändringen i las – som LO, PTK och Svenskt Näringsliv har förhandlat fram. 

Även Seko valde att inte skriva på. Men under sommaren har Seko ändrat sig, skriver Sekotidningen.

– Det bästa för våra medlemmar är att vi går med, säger avtalssekreterare Mats Ekeklint nu, efter att representanter från Sekos olika avtalsområden sagt sitt om saken.

Förbundet ville inte vara med

Fastighets dåvarande ordförande Magnus Pettersson gav ett rakt besked i november 2021 när han röstade nej till att LO skulle gå med i huvudavtalet:

– Jag tycker samma sak som jag har gjort hela tiden. LO ska inte bli en part i huvudavtalet. Då skulle vi legitimera den lagändring som är på väg, sa Pettersson då.

Fastighets har samma inställning som tidigare, berättar tredje förbundsordförande Joakim Oscarsson.

– Ingenting har förändrats. Vi har samma grundinställning. Vi är fortfarande inte glada över de försämringar i anställningstryggheten som blev, i utbyte mot bättre omställningsmöjligheter. Det är ett för stort byte.

Lagen införs ändå

Men, fortsätter Joakim Oscarsson, demokratin har haft sin gång. LO, PTK och Svenskt Näringsliv har ett huvudavtal och den nya lagen träder i kraft i höst. Det måste Fastighets förhålla sig till och väga fördelar mot nackdelar med att stå utanför avtalet.

– Vi måste hela tiden vara vaksamma och göra det som är bäst för våra medlemmar. Den 1 oktober kommer en ny lag och vi får sätta oss in i den och väga fördelar och nackdelar. Men just nu är allting lite kluvet. Det här kommer att vara en process som tar tid.

Fakta: Flera ändringar i nya las

  • Nya lagen om anställningsskydd innebär bland annat förändrade turordningsregler. I samband med uppsägningar kan arbetsgivare undanta tre personer från turordningsreglerna. Huvudregeln är annars att en person med längre anställningstid har företräde framför en med kortare.
  • Nya las innebär bland annat också att anställningsformen allmän visstid försvinner och ersätts av särskild visstid.
  • Vid en uppsägning som resulterar i en tvist får till exempel en anställd enligt lagen enbart ersättning från a-kassan. Enligt huvudavtalet får den uppsagda däremot rätt till ytterligare ersättning utöver a-kassan.

Läs mer om skillnaderna mellan nya las och att ingå i huvudavtalet här.