Nästan 10 000 personer under 25 år har sökt jobb i mer än ett år. Av dem har 1 700 något funktionshinder. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) konstaterar att det är för många, och blickar samtidigt över hela arbetsmarknaden:

– Framtiden ser ljus ut. Vi har kommit igenom pandemin. Det finns rekordmånga lediga jobb att söka.

Långtidsarbetslösa sist i kön

– Men de första som får jobben är de som står närmast arbetsmarknaden. De som var arbetslösa redan före pandemin har det tuffare, de har hamnat ännu längre bak i kön.

Där hittar hon personer med låg utbildning, som inte har gått gymnasiet. Där finns de som är födda i utlandet och inte klarar svenskan samt en hel del med funktionshinder.

– Arbetsförmedlingen ska börja jobba närmare människor på plats i särskilt utsatta områden, där vi har en hög långtidsarbetslöshet. De som behöver ett mer kvalificerat stöd ska få det, kanske en praktikplats, en utbildning … så att de stärker sig och får en möjlighet att få jobb.

Myndigheterna ska göra sitt

Har du en hälsning till den som är ung och utan jobb sedan länge, som kanske har ett funktionshinder?

– Du behövs på svensk arbetsmarknad och du är viktig, säger Eva Nordmark.

– Sen behöver våra myndigheter och bolag jobba på för att det ska bli verklighet, och för att vi ska möta de här människorna med respekt. Se till att de får de bästa förutsättningarna att komma in på arbetsmarknaden.

Samhall och LFU är centrala

Där ger hon Samhall en central roll. Och ett av Samhalls uppdrag är att ta emot unga arbetslösa med funktionshinder. Lönebidrag för utveckling ska vara en väg till vanligt jobb. Förkortningen är LFU.

Annica Falck är Fastighets representant i Samhalls företagsråd och vet hur LFU fungerar i praktiken. Hon ser det som ett stort problem att Arbetsförmedlingen inte anvisar tillräckligt många unga arbetslösa till LFU.

– Och många gånger är de som kommer inte tillräckligt utredda av Arbetsförmedlingen. När de inte har gjort sitt jobb får vi på Samhall ha rehab-samtalen med dem, säger hon.

Flera efterlyser samarbete

Enligt henne fungerar LFU mycket bra på vissa håll i landet, men sämre på andra. Hon efterlyser bättre samarbete med Arbetsförmedlingen som har i uppdrag av staten att slussa ut arbetslösa till bland annat LFU-jobb.

Annica Falck
Annica Falck.

Varje år ska ungefär 2 000 få en LFU-anställning på Samhall. Det senaste året har antalet varit lägre än så.

– Det är givetvis inte bra, men vi har en hög långtidsarbetslöshet som gör det svårare, säger Emil Johansson som är avdelningschef på Arbetsförmedlingen.

”Måste bli rätt för personen”

Han håller med om att samarbetet om LFU-jobben behöver förbättras med Samhall, men även med Försäkringskassan.

– Lönebidrag för anställning ska vara en bra start för den som aldrig har varit ute på arbetsmarknaden, säger Emil Johansson. Det är viktiga att rätt personer får LFU-jobb – och att jobbet blir rätt för just den personen.