Torbjörn Jonsson råder skyddsombuden att ta tag i problemen på arbetsplatsen och inte bara lyssna på generella påståenden om att det är stressigt.

Det går att göra en riktad skyddsrond bara för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön, hur folk mår och trivs på jobbet, tipsar han.

Ställ tydliga frågor

Undersök vad det är som gör jobbet stressigt. Ett sätt att göra det på är att ställa tydliga frågor till den som är stressad.  

Ställ frågor som:

Får du bra introduktion och information? 

Har du rätt verktyg? 

Är det klart och tydligt för dig vilket arbete du ska utföra? 

Har du stöttning i ditt arbete om du är osäker?

– Den typen av frågor tvingar arbetstagaren att tänka efter varför arbetet är stressigt, säger Torbjörn Jonsson. 

Kanske inte hög arbetsbelastning

Det gäller här att vara envis och inte nöja sig med generella svar. Fortsätta fråga. Försök få personerna att berätta exakt vilka situationer den tänker på.  

– Om man intervjuar flera personer på samma arbetsplats syns oftast snart ett mönster, säger Torbjörn Jonsson. 

Det fordras förstås mer tid av både skyddsombuden och arbetsgivaren för att på djupet reda ut orsakerna till en dålig psykosocial arbetsmiljö genom att ställa frågor såsom Torbjörn Jonsson beskriver. 

– Men skyddsombuden ska kräva att arbetsgivaren verkligen dissekerar arbetsmiljöproblemen på arbetsplatsen.

Kan snudda vid privatlivet

Torbjörn Jonsson understryker vikten av en god samverkan mellan skyddsombudet och arbetsgivaren i arbetet med att minska stressen för dem som jobbar på arbetsplatsen. Problemet kanske inte är för hög arbetsbelastning, utan att arbetsledningen är otydlig. 

– Arbetstagaren tror kanske att den ska göra mer än vad som egentligen förväntas av honom eller henne, säger Torbjörn Jonsson.

Orsakerna till stressen kan ibland också snudda vid privatlivet. Det kan handla om saker som arbetstidens förläggning. 

– Om den anställde har arbetstider som gör att det är svårt att hinna hämta och lämna barnen på förskolan kan det vara enkelt för arbetsgivaren att bara justera dem, säger Torbjörn Jonsson. 

Deltid kan ge stress

I städbranschen är det vanligt med deltidsanställningar. Om deltidaren inte känner att den kan få en rimlig lön på grund av sin låga anställningsgrad kan det bidra till en inre, ekonomisk stress. 

– Då kan man tillsammans med den fackliga organisationen se över organisationen och försöka skapa fler heltidstjänster på arbetsplatsen, säger Torbjörn Jonsson.

Checklista till psykosociala skyddsronden

Vid skyddsronder kan skyddsombud och arbetsgivare utgå från en checklista. Här är exempel på frågor vid en psykosocial skyddsrond:

Har ni regelbundna arbetsplatsträffar?

Genomförs det medarbetarsamtal regelbundet med samtliga arbetstagare?

Finns det tydliga arbetsbeskrivningar?

Är arbetsmängden för var och en rimlig?

Har alla tillräcklig kunskap, resurser och befogenheter för att klara av sina arbetsuppgifter?

Hitta fler frågor i checklistan på Prevent:

Källa: Prevent