Kvinnan fick först syn på jobbet i en annons från städföretaget på Facebook. Hon hade sedan en dialog med företaget via Facebookchatten.

Där fick hon frågor om sin ålder och om hon hade barn. Efter cirka tre månader fick hon beskedet att det inte blev någon anställningsintervju eftersom företaget sökte efter yngre kvinnor för det aktuella städjobbet.

Men det här är åldersdiskriminering, slår myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) nu fast efter att ha utrett fallet.

Hävdade att jobbet var för tungt

Städföretaget har sagt till DO att städtjänsten skulle varit för tung för den 57-åriga kvinnan. Men det går inte myndigheten med på utan anser att städföretaget har nekat kvinnan en arbetsintervju på grund av hennes ålder.

– Det finns i det här fallet ett tydligt samband mellan nekandet och kvinnans ålder.

– Nekandet bygger på en schabloniserad föreställning att personer i kvinnans ålder inte skulle ha de fysiska förutsättningar som krävs för att utföra det aktuella arbetet, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet, i ett pressmeddelande.

DO kräver företaget på 50 000 kronor i diskrimineringsersättning. Om städföretaget inte vill betala kommer DO att stämma företaget i Arbetsdomstolen.