Från och med den 1 oktober så har Fastigoavtalet, som många inom fastighetsbranschen går på, ändrats.

Det handlar om hur avtalet ser ut för de som går på tidsbegränsade anställningar, som vikariat till exempel.

”Vi är nöjda”

Fastighets och Fastigo har kommit överens om att de nya bestämmelserna i lagen om anställningsskydd, las, som började gälla den 1 oktober, ska skrivas in i avtalet.

– Vi är nöjda. Det blir lättare för medlemmarna att få ett fast jobb, säger Fastighets ombudsman Nicklas Nilsson som deltog i förhandlingarna.

Ändringarna i las, som nu införs i Fastigoavtalet, ser ut så här: Visstidsanställning byter namn till särskild visstid. En särskild visstidsanställning görs automatiskt om till ett fast jobb, när man varit på samma arbetsgivare i 12 månader.

Om du jobbat på visstid i mer än 9 månader under tre år hos en och samma arbetsgivare, så ska du ha första tjing om en annan särskild visstidsanställning blir tillgänglig.

Finns bara två former av anställningar

Fastigo och Fastighets kom också överens om att ta bort arbetsgivarens möjlighet att anställa någon tillfälligt under enstaka dagar.

Förut kunde arbetsgivare anställa någon under en dag eller två, och de dagarna räknades som en helt fristående anställning. Den tiden där emellan räknades inte som att personen hade varit anställd.

De två anställningar som finns från och med nu är antingen tillsvidareanställning eller särskild visstidsanställning.

– Vi rensar bordet på anställningar kan man säga, det finns antingen tillsvidare eller särskild visstid. Medlemmarna får här ta del av en av de positiva delarna i nya las och det känns bra, säger Nicklas Nilsson.