Monica Berg poängterar att målet för varje medarbetare är att de ska arbetsträna, så att de ska kunna söka andra arbeten på arbetsmarknaden.

I Samhalls uppdrag ingår att motivera medarbetarna till att prova olika arbetsmiljöer och arbetsuppgifter.

– Men i det arbetet tar vi hänsyn till de funktionshinder som individen har, säger hon. 

Att medarbetare inte kommer i tid till jobbet på morgonen är sådant som händer ibland.  

­– Det är en del i själva träningen, säger Monica Berg. 

Finns ingen generell tidsgräns

Samhall har ingen generell tidsgräns för hur länge varje person ska arbeta kvar på en viss arbetsplats. 

– När man ska flytta på sig är en pågående diskussion som varje medarbetare har med sin chef, säger hon.  

Tar man hänsyn till saker som ljudkänslighet när era anställda ska byta uppdrag? 

– Ja, det gör vi givetvis. Vi tittar på läkarutlåtanden, jobbar med rehab och samarbetar med relevant part för att det ska bli så bra som möjligt.  

Vad gör ni om någon inte är nöjd med en placering eller inte trivs där? 

– Då pratar vi om det och har möte om det. Vi lägger mycket tid på att se möjligheterna för att varje individ ska kunna utvecklas.