Genom Arbetsförmedlingen fick Muntadher Muneam en praktik och senare ett nystartsjobb hos en arbetsgivare med en farlig arbetsmiljö och som inte betalade ut rätt lön. 

Linda Daugaard är enhetschef på Arbetsförmedlingen, med ansvar för några av myndighetens subventionerade anställningar.

Hon kan inte kommentera enskilda fall, men säger att myndigheten arbetar aktivt med att motverka att skattepengar går till oseriösa företag. 

Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med att stoppa oseriösa arbetsgivare från att ta del av subventionerade anställningar och nystartsjobb. Det säger Linda Daugaard, enhetschef på Arbetsförmedlingen.
Linda Daugaard, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

– Oseriösa arbetsgivare ska inte få ta del av subventionerade anställningar. Men det förekommer och vi jobbar aktivt för att motverka fusk, säger Linda Daugaard.  

Inga fysiska kontroller av nystartsjobben

Inför att Arbetsförmedlingen beslutar om nystartsjobb kontrollerar myndigheten att arbetsgivaren inte har skatteskulder, större betalningsanmärkningar eller näringsförbud.

Arbetsförmedlingen kontrollerar även med Skatteverket varje månad att arbetsgivaren betalat in arbetsgivaravgifter. Men utöver det sker inga fler kontroller av nystartsjobben.

– Vi följer upp de flesta av våra subventionerade anställningar på något sätt. Men i regeringens förordning står det inte att vi ska kontrollera nystartsjobben genom exempelvis arbetsplatsbesök.

– Däremot ska vi se till att stöd som betalas ut används på det sätt det är tänkt, säger Linda Daugaard. 

Så mycket skattepengar går till subventionerade jobb

Cirka 27,5 miljarder kronor betalades ut till arbetsgivare för subventionerade anställningar under 2021. 

225 miljoner kronor krävde Arbetsförmedlingen tillbaka från arbetsgivare som fått ta del av subventionerade anställningar under 2021. 

Källa: Arbetsförmedlingen

Nya regler ska förhindra fusket

I juni beslutade den dåvarande regeringen om nya åtgärder för att förhindra fusk med subventionerade anställningar. Från den första december ska Arbetsförmedlingen bland annat få större möjligheter att neka stöd till oseriösa aktörer. 

Hur kommer regeringens beslut att påverka Arbetsförmedlingens arbetssätt? 

– Vi vet inte exakt ännu, men vi jobbar för fullt med att förbereda för de här förändringarna. Det är bra att vi får fler möjligheter att neka stöd till oseriösa arbetsgivare, säger Linda Daugaard.

Det här är nystartsjobb

Nystartsjobb är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare. För att få stödet måste arbetsgivaren anställa en person som är nyanländ eller som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid. Den som anställs måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Ersättningen är en skattesubvention och motsvarar minst två arbetsgivaravgifter för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.

Det finns inga krav på kollektivavtal, men arbetsgivaren ska erbjuda lön som följer eller är likvärdig med kollektivavtal i branschen.

Att en företagare tidigare har dömts för att ha lurat Arbetsförmedlingen är inte skäl nog för myndigheten att säga nej till nya subventionerade anställningar. 

Källa: Arbetsförmedlingen