Sveriges allmännytta erbjuder nu sina medlemsföretag på förvaltnings- och byggarbetsplatser kompetensutveckling för att de ska kunna se varningstecken på att en entreprenör är oseriös. Satsningen välkomnas av Fastighets ombudsman Johan Wahlin.

– Våra medlemmar drabbas av undanträngningseffekter och blir arbetslösa när man tar in oseriösa arbetsgivare som ofta har oorganiserad arbetskraft och svarta löner, säger han. 

Utrymme för prisdumpning

Bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag och andra privata fastighetsbolag kan lägga ut olika tjänster på entreprenad, allt ifrån snöröjning till reparationsarbete och städning.  

Tidigare har det funnits ett lojalitetskapital som fastighetsbolagen kunnat dra nytta av. Bostadsrättsföreningar och hyresgäster har varit nöjda med den service de fått och sett ett värde i att fortsätta ha den, även om det kostat lite mer.

– Men med stigande elpriser och bränslekostnader har kostnadsfrågan blivit allt viktigare. Det skapar utrymme för prisdumpning eller till att man går över till billiga entreprenörer, säger Johan Wahlin.

Lägger ut tjänster

Under förhandlingar om omorganisationer hos bostadsbolagen ser han att flera har svårt att konkurrera med priserna som mindre bolag kan erbjuda i upphandlingar.

– Då väljer de att lägga ut verksamhet eller försöker anlita personer med anställningsbidrag. Våra medlemmar som går i pension eller slutar ersätts inte alltid.  

Johan Wahlin tänker på det engelska uttrycket ”Race to the bottom” när han ser hur det blir till en tävling att få det lägsta priset på tjänsterna som upphandlas.

– Det blir ofrånkomligt på bekostnad av villkoren, antingen de arbetsrättsliga eller arbetsmiljömässiga. Det blir tufft att vinna en upphandling med schysta villkor också för vanliga kommuner. Men det går inte att bedriva verksamhet hur billigt som helst.

Känner oro för prispress

Han konstaterar att bostadsbolagen har historiskt höga hyreshöjningar på mellan 5 och tio procent nu. 

– Jag misstänker att det är ett sätt att få in mer intäkter för att de ska kunna behålla sin personal. 

Från fackligt håll jobbar Fastighets hårt tillmammans med andra förbund inom LO mot arbetslivskriminalitet och oseriösa arbetsgivare. Även på regeringsnivå finns flera utredningar igång på området. 

Själv har Johan Wahlin varit involverad i det tvärfackliga arbetet i Linköping. Han tror inte att det finns så mycket vinster kvar att plocka ut i städbranschen. Fastighetsbranschen står därför på tur för de oseriösa företagen. Där finns det fortfarande många schysta bolag att gå in i, som både har ekonomiska marginaler och kan generera vinst.

– Jag är orolig för att fastighetsbranschen ska bli så prispressad att det inte längre kommer att finnas bra arbetsgivare kvar för våra medlemmar, säger Johan Wahlin. 

Står hellre ut med dåliga villkor

Han berättar att Fastighets ombudsmän också ofta har en utmaning när de stöter på utnyttjade arbetare. I allmänhet tackar de nej till hjälp från facket. De står hellre ut med dåliga arbetsvillkor än riskerar en utvisning. 

– När arbetarna har ett arbetstillstånd som är knutet till ett jobb och det uppdagas att villkoren bryter mot kollektivavtalet förlorar de sitt uppehållstillstånd. Därför vågar ingen berätta om hur läget är.