Sveriges allmännytta har ingen statistik på hur stort problemet med osund konkurrens är i fastighetsbranschen, men att det finns överallt är organisationen övertygad om. 

Förra året gjorde Sveriges Allmännytta en enkät bland sina medlemmar, där de flesta är kommunala bostadsbolag. Enkäten visade att en stor andel ville ha mer kunskap om hur man kan jobba med att motverka osund konkurrens, som illegal arbetskraft.

– Andra menade att de inte har några problem. Men vi tror oss veta att detta är ett problem överallt. Absolut inte bara i storstäderna, understryker Martin Ingvarson.  

Han är ansvarig för en stor upphandling som Sveriges allmännytta gjort för att kunna erbjuda sina medlemmar tjänster och utbildning som syftar till att man kan förebygga, upptäcka och stävja brottsligheten i fastighetsbranschen. Satsningen riktar sig både till förvaltnings- och byggarbetsplatser i allmännyttan. 

Arbetet utfördes av migrantarbetare

Via Sveriges allmännyttas webbsajt kan medlemmarna leta sig fram till en lista med upphandlade konsulter och experttjänster som kan anlitas. Eftersom det ofta är många led i entreprenörskedjorna är det en utmaning att som beställare hålla koll på alla. Många av de större bolagen är redan på banan och har vana och kunskap om hur man upptäcker eventuella oegentligheter. 

– Vi riktar oss mer mot dem som kanske bara bygger nytt var tredje eller var femte år, som inte har den kompetensen på samma sätt. Då är det bättre att vi som central organisation bistår med den. 

Flera av allmännyttans medlemsföretag i de norra delarna av landet har till exempel råkat ut för oseriösa företag när de upphandlat  snöröjningstjänster. Det visade sig att arbetet utfördes av migrantarbetare. 

– Migrantarbetarna bosatte sig på dessa orter under vintermånaderna och jobbade under arbetsförhållanden som inga svenskfödda arbetare skulle godta, säger Martin Ingvarson.

Han framhåller att det finns flera varningstecken att titta efter för att motverka att sådana upphandlingar sker. Bakgrundskontrollen är en viktig del. 

– Tänk efter före upphandlingen, säger Martin Ingvarson. 

Kontrollera personalliggaren

När det sedan är dags att skriva avtal är det bra att få reglerat att du som beställare eller någon annan utsedd aktör får göra fysiska kontroller på arbetsplatsen. Kontrollera då vilka som är där och om de har rätt att vara där. Red ut om personerna har arbetstillstånd och om de skrivit in sig i personalliggaren. Man behöver kontrollera uppgifterna med flera olika myndigheter, som polisen eller Skatteverket. 

– Det ska vara en transparant verksamhet med öppna böcker. Då kan du förstå leverantörens affär och lättare upptäcka eventuella oegentligheter. Det är sorgligt, men det är väldigt, väldigt sällan man hittar arbetsplatser helt utan brister, säger Martin Ingvarson.