På onsdagsförmiddagen växlade Fastighets avtalsyrkanden med Almega Tjänsteförbunden. På kollektivavtalet för specialservice arbetar sanerare, eller saneringstekniker som det också heter. 

Fastighets kräver i enlighet med LO-samordningen löneökningar på 4,4 procent. Fastighets och LO-förbunden kräver också en låglönesatsning. 

Enligt låglönesatsningen ska de som tjänar 27 100 kronor och mindre i månaden få en löneökning på 1 192 kronor. Lägstalönerna i de centrala avtalen ska också höjas med 1 371 kronor. 

Kollektivavtalet för specialservice

På kollektivavtalet med Almega för specialservice arbetar bland annat sanerare, eller saneringstekniker som det också heter. Avtalet gäller för sanerare som är anställda på företag som är anslutna till Almega. Det nuvarande kollektivavtalet löper ut den 31 mars 2023.

Höjt semestertillägg och rätt till traktamente

Utöver de LO-gemensamma lönekraven vill också Fastighets höja sanerares ersättningar på andra sätt. Fastighets kräver att semestertillägget höjs, men facket har ännu inte mejslat ut hur mycket tillägget bör höjas.

Fastighets kräver också att sanerare får rätt till dagtraktamente efter åtta timmars arbete på annan ort, i stället för efter tio timmar som i dag. 

– Dagtraktamente finns för att du får dyrare omkostnader för exempelvis mat om du behöver arbeta på annan ort. En normal arbetsdag är ju åtta timmar, därför är det naturligt att du får rätt till traktamente då, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets. 

Ewa Edström, ombudsman Fastighets.

Almega: Kan inte bekosta mer traktamente

Men Marcus Lindström, chef för Almega Serviceföretagen, är kritisk till Fastighets och LO:s krav på en låglönesatsning. 

– Vi respekterar industrimärket. Men att Fastighets i och med kravet på en låglönesatsning kräver högre löneökningar än industrimärket blir ett bekymmer i avtalsförhandlingarna. 

Även kravet på att sanerare ska få dagtraktamente efter åtta timmar ser Marcus Lindström negativt på. 

– Det skulle innebära att väldigt många skulle få rätt till traktamente. Det ligger i arbetets natur för en sanerare att man arbetar på annan ort. Då är det inga konstigheter att den anställda ombesörjer sin egen mat. Det är inte en kostnad som ska läggas på arbetsgivaren, säger Marcus Lindström. 

Marcus Lindström, branschansvarig för Almega Serviceföretagen

Det avtalskrav som Almega vill offentliggöra i dag är istället kravet på att kunna förlägga arbetstiden på ett mer varierat sätt. 

– Saneringsbranschen är händelsestyrd. Om sanering behöver göras på en stor industri blir det dyrt att ha ett produktionsstopp. Därför vill vi öppna upp kollektivavtalet, så att arbetstiden kan förläggas på ett mer varierat sätt, säger Marcus Lindström. 

Fastighets krav på Almega

Fastighets har växlat avtalskrav med arbetsgivarorganisationen Almega. Nuvarande kollektivavtalet för specialservice löper ut den 31 mars 2023.

Vad vill Fastighets? 

Fastighets kräver i enlighet med LO-samordningen löneökningar på 4,4 procent. Fastighets och LO-förbunden kräver också en låglönesatsning. Enligt låglönesatsningen ska de som tjänar 27 100 kronor och mindre i månaden få en löneökning på 1 192 kronor. Lägstalönerna i de centrala avtalen ska också höjas med 1 371 kronor. 

Semestertillägget ska höjas. 

Vid resa utan övernattning utgår ersättning för ökad levnadsomkostnad vid oavbruten bortavaro vid mer än åtta timmar, i stället för efter tio timmar som gäller i dag.  

Permission ges i dag vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig. Fastighets vill att hemmaboende stryks och ändras till nära anhörig. 

Avtalet ska anpassas så att det stämmer överens med förändringarna i Lagen om anställningsskydd, Las. 

Samtliga av Fastighets avtalskrav avser ett ettårigt avtal.

Vad vill arbetsgivarna? 

Almega vill inte ge löneökningar som är högre än industrimärket. Därför vill arbetsgivarorganisationen inte se en låglönesatsning.

Almega vill kunna förlägga arbetstiden på ett mer varierat sätt än vad kollektivavtalet tillåter i dag.