Jimmy Winge, du är ordförande i fastighetsbranschens avdelning i Syd. Det blev den första branschavdelningen i Fastighets. Hur känns det att vara först?

– Det känns stort, och förstås jättehedrande att bli ordförande i något som är så nytt och spännande. Att få till den här nystarten är bra. Tidigare har det varit svårt att göra alla internt nöjda i många avdelningar.  

Har du hunnit märka av någon skillnad för er sedan beslutet fattades?

– Jag tycker att jag har stött på mer nyfikenhet och snack vid fikabordet efter det här. Man känner att man kan få sin röst hörd, samtidigt många inte riktigt vet vad den nya organisationen innebär ännu.

Vad är den största fördelen?

– Med den här nya avdelningen blir det mer fokus på den egna branschen. Då kan vi fastighetsskötare tillsammans diskutera frågorna som vi har gemensamt.

Vad är första målet för er i den nya organisationen?

– Det är flera olika saker. Att öka medlemsantalet är en av de viktigaste. Vi behöver pengar för att göra insatser och bygga upp arbetet när det är så pass nytt.

Fastighets nya organisation

Som medlem i Fastighets tillhör du en branschavdelning. Branschavdelningen är den fackliga och demokratiska mötesplatsen för medlemmar och förtroendevalda i branschen.

De nya avdelningarna baseras på bransch och var du jobbar:
Fastighet
Städ
Samhall
Ideella och idéburna företag (till exempel Folkets hus samt idrottsanläggningar)
Specialservice och fönsterputs

Nominera fram till den 19 mars 
Du kan fortfarande nominera fackliga representanter till branschavdelningarna för specialservice och fönsterputs samt till avdelningarna för ideella och idéburna företag i flera regioner.

I region Nord kan du även nominera representanter till avdelningarna städ och fastighet. Nomineringstiden för branschavdelningarna går ut den 19 mars och nomineringarna görs via Fastighets webbsida.