Det ligger ett mjukt sorl av röster över rummet. Städarna pratar om arbetsvillkor, den stundande avtalsrörelsen, om stigande matpriser och låga löner som måste bli högre.

Alla stolar är upptagna i mötesrummet när Fastighets ska välja vilka som ska styra den nya städavdelningen i region Ost. 

”Vi ska inte sitta på kontoret”

Under mötet väljs Silvio Siles till ordförande. Han har arbetat i städbranschen i 25 år och är regionalt skyddsombud och ordförande för fackklubben på Sodexo. 

– Facket måste komma närmare medlemmarna. Vi ska inte sitta på kontoret utan vi ska hela tiden vara ute på golvet hos städarna. Att organisera och stärka städarna är vår viktigaste uppgift, säger han. 

På Fastighets kongress 2022 beslutades att förbundet ska få en ny organisation. Tidigare har medlemmarna organiserats i avdelningar utifrån sin bostadsort. Nu ska alla medlemmar i stället ingå i en avdelning utifrån sin yrkesgrupp. 

Branschavdelningar ska öka engagemanget

Runt om i landet väljs nu nya styrelser för de nya branschavdelningarna. Målsättningen är att alla branschavdelningar ska vara på plats i slutet på mars, säger Martin Fröjd, ansvarig för organisering på Fastighets.

– Vi har valt branschavdelningar för städ, fastighet och Samhall i nästan alla regioner. För avdelningen för specialservice och fönsterputs samt för ideella och idéburna företag har vi fått in få nomineringar. Därför har vi förlängt nomineringstiden, säger han.

Gordana Josimovic och Silvio Siles
Gordana Josimovic och Silvio Siles ska nu leda Fastighets nya städavdelningen i region Ost.

Målsättningen är att det ska finnas en fackklubb på alla arbetsplatser där vi har kollektivavtal.

Martin Fröjd, ansvarig för organisering på Fastighets

Att det skulle bli svårt att bilda en del av avdelningarna var inte oväntat, menar Martin Fröjd. 

– Skälet till att vi gör den här förändringen är ju just att vi behöver öka det fackliga engagemanget.

– Målsättningen är att det ska finnas en fackklubb på alla arbetsplatser där vi har kollektivavtal. Och branschavdelningarna ska vara en naturlig förlängning av klubben, säger han. 

”Vi städare har samma problem”

Att branschavdelningarna kommer att stärka det lokala fackliga engagemanget är också något som Gordana Josimovic hoppas på. Hon är nyvald sekreterare för städavdelningen i Stockholm med omnejd. 

– Vi städare har samma problem och vi förstår varandras arbetsvillkor. När vi nu samlas i en avdelning tror jag att vi får lättare att organisera oss fackligt och skapa förändring, säger hon.

Fastighets nya organisation

Som medlem i Fastighets tillhör du en branschavdelning. Branschavdelningen är den fackliga och demokratiska mötesplatsen för medlemmar och förtroendevalda i branschen.

De nya avdelningarna baseras på bransch och var du jobbar:
Fastighet
Städ
Samhall
Ideella och idéburna företag (till exempel Folkets hus samt idrottsanläggningar)
Specialservice och fönsterputs

Nominera fram till den 19 mars 
Du kan fortfarande nominera fackliga representanter till branschavdelningarna för specialservice och fönsterputs samt till avdelningarna för ideella och idéburna företag i flera regioner.

I region Nord kan du även nominera representanter till avdelningarna städ och fastighet. Nomineringstiden för branschavdelningarna går ut den 19 mars och nomineringarna görs via Fastighets webbsida.