En kollega på Samhall kom inrusande med dagsfärskt exemplar av Dagens industri. En resenär på Arlanda där vi städar hade sagt att han borde läsa om det företag som han jobbar för.

Dagens industri har i artikeln granskat Samhalls ekonomi, som visar på en dyster ekonomisk framtid för det statliga bolaget. Samhall kräver miljardtillskott av staten den kommande treårsperioden för att klara ekonomin.

Samhall finns för att samhället inte tar ansvar

Min första tanke när jag läser artikeln i Dagens industri är att vi inte får glömma varför Samhall finns. Samhall finns för att övriga samhället inte tar ansvar för att anställa människor med funktionsnedsättning.

Det betyder mycket för oss som arbetar på Samhall att ha en fast inkomst, många av oss kommer från en lång arbetslöshet. 

Vi söker arbeten men av egen erfarenhet så hamnar vi direkt i arbetsgivarnas papperskorg.

En del av oss kommer från dagliga verksamheter där vi utvecklats så mycket att vi kunnat ställa oss till Arbetsförmedlingens förfogande.

Vi söker arbeten men av egen erfarenhet så hamnar vi direkt i arbetsgivarnas papperskorg. Då är det tacksamt att Samhall finns så att vi kan fortsätta utvecklas, för att förhoppningsvis i framtiden kunna övergå till den reguljära arbetsmarknaden. 

Fler företag borde inkludera oss

Varje företag som anställer en person som har funktionsnedsättning har möjlighet att få hjälp med arbetsgivaravgifter och andra ekonomiska stöd.

De företag som klagar på att Samhall snedvrider konkurrensen borde därför i stället ta sitt ansvar och se till att alla blir inkluderade på arbetsmarknaden, även vi som har en funktionsnedsättning. 

Precis som alla andra människor behöver vi med en funktionsnedsättning en lön att leva på.

Så länge det inte sker kommer Samhall fortsätta att vara en viktig del av samhället. Vi som har en funktionsnedsättning har samma rätt att bli inkluderade, och vi har rätt till ett arbete för att bidra till samhället.

Precis som alla andra människor behöver vi en lön att leva på, och vi behöver få bidra till det gemensamma, till statskassan och samhällsnyttan.

Rikta er till Samhalls ledning

En annan del av artikeln i Dagens industri handlar om arbetsmiljön på Samhall. Underlag från Arbetsmiljöverket visar på mer än 600 anmälda arbetsskador per år de senaste fem åren.

Det är alldeles för många arbetsskador, och här måste arbetsgivaren självklart ta sitt ansvar. Vi skyddsombud på Samhall arbetar stenhårt för att arbetsmiljön på Samhall ska bli den bästa för oss arbetare. 

Så jag ber er som har läst artikeln i Dagens industri att stanna upp och fundera. Att diskutera Samhalls ekonomi och arbetsmiljö är aldrig fel.

Men attackera inte oss på golvet som utför det viktiga arbetet, utan ta den diskussionen med Samhalls ledning.