Städaren Amanda pressades hårt på Panos Company Städ.

”De som köper städtjänster borde tänka på oss städare också. Låga priser leder till mer stress för oss som gör jobbet”, säger Amanda som arbetade för Panos Company Städ.

Amanda berättar hur hon de senaste åren ofta arbetat från tidig morgon till sen kväll, ibland alla dagar i veckan. Det var näst intill omöjligt att hinna med alla trapphus, tvättstugor och kontor.

Hon berättar hur ett trapphus på tre plan inte fick ta mer än tio minuter, drygt tre minuter för ett våningsplan.

– Vi blev piskade att utföra omöjliga städupp­drag. Vi fick ofta jobba över många timmar för att hinna med uppdragen. Folk var helt slutkörda, be­rättar Amanda, som egentligen heter något annat.

Enligt Amanda larmade flera städare till sina närmaste chefer om att städuppdragen var omöj­liga att hinna med. Men från ägaren var svaret tydligt, om affärerna skulle bli lönsamma behöv­de städtakten hållas.

Städade för halva priset hos bostadsbolag

På pappret var städbolaget seriöst, hade kollektivavtal och var medlem i arbetsgivarorganisationen Almega. Men redan i årsredovisningen för 2019 skrev revisorn att städbolaget vid flera tillfällen inte betalat skatter i tid. Året som följde hade bolaget också vid fle­ra tillfällen betalningsförelägganden hos Kro­nofogden.

I efterhand kan jag se att arbetsbördan var orim­lig. Den knäckte mig nästan

Amanda

Samtidigt vann städbolaget mellan 2019 och 2022 städupphandlingar hos en rad kom­munala bostadsbolag, som Stenungsunds­hem, Vidingehem och Båstadhem. Städbo­laget hade också uppdrag hos flera andra offentliga aktörer.

När Fastighetsfolket granskar städföreta­gets anbudspriser hos åtta kommunala bo­stadsbolag blir mönstret tydligt. Anbuds­priserna ligger i genomsnitt ungefär hälften så lågt som de andra städföretagens priser i städupphandlingarna.

Anonyma städaren Amanda städar ett trapphus.
”Folk var helt slutkörda”, säger Amanda om städtakten på Panos Company Städ.

Slutade att betala ut löner till städarna

I de­cember 2022 drog Skatteverket tillbaka Panos Company Städs F­-skattsedel. Detta eftersom bo­laget dragit på sig nästan sex miljoner i skatte­skulder, och eftersom ägaren blivit av med F­-skattsedeln för sin enskilda firma.

Många hade inte en ekonomisk buffert och drabbades väldigt hårt när lönen plötsligt slutade komma.

Oscar Rolfsman, Fastighets

Samtidigt slutade städbolaget att betala ut lön till sina anställda. Fastighets ombudsman Oscar Rolfsman berättar hur företagets städare hörde av sig för att få hjälp med desperata situationer.

– Många hade inte en ekonomisk buffert och drabbades väldigt hårt när lönen plötsligt slutade komma. De var tvungna att belåna sig och drog på sig skulder. En man var här på arbetstillstånd och var orolig att behöva lämna landet när han plötsligt stod utan inkomst, berättar han.

I februari 2023 går städföretaget i konkurs, och den statliga lönegarantin träder in. Skattebeta­larna får då stå för nästan fem miljoner kronor till 78 anställda som inte fått ut sin lön från städ­företaget.

Städbolaget: ”Priserna var inte för låga”

När Fastighetsfolket når den tidigare ägaren och vd:n för Panos Company Städ nekar han till uppgifterna om att anställda blivit pressade att städa i orimligt hög takt. Han bestrider att städtakten skulle vara så hög som tio minuter per trapphus. 

– Jag tycker vi hade en rimlig arbetstakt, pri­serna var inte för låga. Vi kunde lägga lägre anbud eftersom vi inte lägger pengar på adminis­trativ personal, som stora städföretag gör. Det var aldrig någon som sa till mig att städtakten var för hög, säger han.

Hur ser du på att dina anställda blev utan lön när bolaget gick i konkurs?
– Det är mitt fel och jag skäms. Jag ville växa för mycket på för kort tid, bolaget blev för stort för snabbt och det var svårt att ha kontroll, säger den tidigare ägaren.

Fastighets: Oseriösa företag utnyttjar LOU

Larry Stewart är ombudsman för Fastighets och har länge arbetat mot oseriösa företag i städbranschen. Han har under många år stött på städföretag som utnyttjar systemet med offent­liga upphandlingar.

Städföretagen vinner upphandlingar hos kom­munala bolag genom att pressa priserna, kör sina företag i botten, och sedan får skattebetalarna stå för lönenotan.

Jag vill rikta skarp kritik mot bostads­bolagen, varför ställer de inte följdfrågor när det är så stor skillnad på priset?

Larry Stewart, Fastighets

Många gånger går ägaren ige­nom processen utan att lida ekonomisk skada, och startar sedan nya bolag för att fortsätta att mjölka systemet på pengar.

Lagen om offentlig upphandling

När kommunala fö­retag och kommuner köper varor, tjänster el­ler byggentreprenader sker det oftast genom en offentlig upphand­ling. Då ska lagen om offentlig upphandling, LOU, följas.

Enligt LOU ska det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet vinna upphandlingen. Men det är möjligt att ställa krav i upphand­lingen på bland annat arbetsvillkor, kvalitet och företagets eko­nomi, för att välja bort oseriösa företag. Vid stora upphandlingar är det till och med nödvändigt.

I Sverige genomförs varje år cirka 18 000 upphandlingar till ett värde av cirka 800 miljarder kronor.

Amanda: ”Arbetsbördan knäckte mig nästan”

Att ett företag har kollektivavtal är tyvärr inte en garant för att det är seriöst, menar Larry Stewart.

– Det finns många oseriösa städföretag, och de seriösa kan inte konkurrera med deras låga pri­ser. Men jag vill rikta skarp kritik mot bostads­bolagen, varför ställer de inte följdfrågor när det är så stor skillnad på priset? Det är ju städarna som får betala med sin arbetsmiljö, säger han.

Amanda har i dag hittat ett nytt städjobb där hon får arbeta normala arbetstider. I efterhand kän­ner hon sig utnyttjad av Panos Company Städ.

– Jag är inte rädd för att jobba hårt och vill all­tid göra ett bra jobb, därför kämpade jag på. Men i efterhand kan jag se att arbetsbördan var orim­lig. Den knäckte mig nästan, säger hon.