Runt 100 ukrainska städare har arbetat för svältlöner åt en underleverantör till Alberts städservice. Det har Göteborgs-Posten avslöjat, som sedan i våras granskat Alberts städservice, ett av Västsveriges största städföretag. 

Städarnas lön låg långt under lägstalönerna för städare. De kunde tjäna 55 kronor, men i allmänhet runt 70 kronor i timmen. En städare berättar i polisförhör hur hon fått arbeta sex dagar i veckan och att det inte fanns tid för matraster.

Alberts städservice fick 72 miljoner i rut-avdrag

Hemstädningsföretaget Alberts städservice hade runt 6000 städuppdrag i månaden, och underleverantören Björks städ försåg företaget med städare. Men de ukrainska städarna var inte heller anställda hos dem, utan hos firmor i Polen.

Nu åtalas Björks städs ägare för människoexploatering och brott mot utlänningslagen, skriver Göteborgs-Posten.

Skatteverket kräver också Alberts städservice på 32 miljoner kronor för uteblivna arbetsgivaravgifter och skatteavdrag under 2019 och 2020. Samtidigt har Alberts städservice under samma period fått 72 miljoner kronor i så kallat Rut-avdrag.

Fastighets:”Toppen av ett isberg”

Fastighets ombudsman Larry Stewart har länge arbetat mot arbetslivskriminalitet. Han menar att det finns ett stort mörkertal av exploaterade människor i städbranschen. 

– Det är förjävligt att människor utnyttjas på det här sättet i Sverige. Många gånger blir människor lurade hit med löften om att få arbeta till en skälig lön. Men ofta är de fattigare när de lämnar Sverige än när de kom hit. Det här är bara toppen av ett isberg, säger han. 

Många gånger blir människor lurade hit med löften om att få arbeta till en skälig lön. Men ofta är de fattigare när de lämnar Sverige än när de kom hit.

Larry Stewart, ombudsman på Fastighets
Larry Stewart, ombudsman på Fastighets region väst.

Satsning mot kriminaliteten i städbranschen

Arbetsmiljöverket, polisen, Skatteverket och flera andra myndigheter ingår sedan 2018 i en samverkan för att motverka kriminalitet på svensk arbetsmarknad. Nu är det beslutat att myndigheterna ska fokusera på kriminalitet i städbranschen.

Myndigheterna ska ta hjälp av Fastighets, Kommunal och arbetsgivarorganisationen Almega för att komma åt oseriösa städföretag. Att samarbeta med fack och arbetsgivare är en förutsättning för att komma åt kriminella företag, säger Tomas Dahlquist, avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

– Städbranschen är svår för oss att kontrollera, eftersom städarna är rörliga och även städar på kvällar och nätter. Fackförbunden får information om städare som inte fått sin lön eller haft undermåliga villkor. Därför behöver vi kroka arm, säger han.

Satsningen innebär att fack och arbetsgivare i städbranschen ska bygga upp en samverkan med myndigheterna, både på nationell och regional nivå. Genom de sju nya centren mot arbetslivskriminalitet som nu byggs upp runt om i Sverige ska samarbetet förstärkas.  

”Överlevnadsfråga för facken”

Enligt Larry Stewart är det en central fråga för alla LO-förbund att motverka kriminaliteten på den svenska arbetsmarknaden. 

– Det är en överlevnadsfråga för oss som fackförbund. De här företagen äter sig in i våra branscher och tränger ut de seriösa företagen.

– Det kommer sluta med att LO:s medlemmar förlorar sina jobb och tvingas jobba för skurkföretag, säger han. 

Så ska kriminaliteten i städbranschen bekämpas

Regeringen gav år 2018 myndigheterna i uppdrag att samverka för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Arbetsmiljöverket har i uppdrag att samordna de nio myndigheterna, bland andra Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polismyndigheten. 

Myndigheterna fokuserar på branscher som bedöms vara extra utsatta för arbetslivskriminalitet. Nu är det beslutat att städbranschen blir myndigheternas nästa prioriterade område. Myndigheterna ska bygga upp både en nationell och en regional samverkan med Fastighets, Kommunal och Almega. 

Under 2023 ska totalt sju center mot arbetslivskriminalitet öppna i Sverige. På centren ska de nio myndigheterna samarbeta för att motverka kriminaliteten på arbetsmarknaden. Centren kommer att vara placerade i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.

Källa: Arbetsmiljöverket