Efter att ha arbetat i städbranschen i sex års tid var Therese Eriksson glad att ha blivit erbjuden ett fast jobb som städare på ett av Sveriges största tjänsteföretag, ISS Facility Services. Hon var gravid och den ekonomiska tryggheten som ett fast jobb kunde ge var extra viktig. 

DO kräver att ISS ska böta 200 000 kr

Men på Therese Eriksson andra arbetsdag drog städföretaget tillbaka erbjudandet om en anställning. Therese hade ännu inte hunnit skriva på anställningsavtalet, och efter att hon berättade om sin graviditet så valde företaget att återkalla avtalet.

– Efter ett besök hos min barnmorska visade det sig att jag behövde vara sjukskriven en eller två veckor. När jag berättade om sjukskrivningen och att jag var gravid för chefen blev svaret ”Oj, är du gravid. Det går inte, då får vi anställa någon annan”, berättar Therese Eriksson. 

Hon valde då att anmäla händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Nu har myndigheten beslutat att ISS Facility Services ska betala 200 000 kronor till Therese Eriksson, för missgynnande på grund av kön.

Om företaget inte betalar kommer DO att ta fallet vidare till domstol. 

Många gravida diskrimineras

Mer än 40 procent av anmälningarna om könsdiskriminering i arbetslivet som lämnades till DO under 2022 handlade om graviditet eller föräldraskap, visar en granskning från Dagens Arena.  

I dag har Therese Eriksson fått ett annat jobb som säsongsanställd inom lokalvård. I juni kommer hon att gå på föräldraledighet. Men händelsen på ISS Facility Services skapade mycket oro kring ekonomin under graviditeten. 

– Jag har förlorat en fast anställning och mycket pengar. Under flera månader stod jag utan inkomst eftersom pengarna från Försäkringskassan var försenade. Och allt bara för att jag väntar barn. Det är fruktansvärt och det känns bra att jag får ersättning för det som hänt, säger hon. 

Så ofta diskrimineras gravida och föräldrar

Under 2022 tog DO emot 267 anmälningar om diskriminering på grund av kön i arbetslivet, inklusive graviditet.

Dessutom tog DO emot 80 anmälningar om missgynnanden i samband med föräldraledighet. Totalt handlar det om 148 fall som rör föräldraskap.

Källa: Dagens Arena.

ISS: Vi tar det på största allvar

Fastighetsfolket har sökt ISS Facility Services för en intervju. Företaget avböjer intervju men HR-direktör Paolo Pelacchi Björkman skriver till Fastighetsfolket att ISS Facility Services kommer att betala ut diskrimineringsersättningen.

I mejlet skriver Paolo Pelacchi Björkman: ”Vi vill börja att säga att vi tar det inträffade på största allvar och accepterar under inga som helst förhållanden ett sådant beteende.”

Han fortsätter: ”Med anledning av det inträffade utförs riktade insatser mot rekryterande chefer. Vi ser också över befintliga utbildningar och utbildningsmaterial inom områdena arbetsrätt, arbetsmiljö och likabehandling”.

Viktigt att anmäla snabbt

Den som utsätts för diskriminering i arbetslivet bör anmäla händelsen direkt. Tidsgränsen för att en domstol ska ta upp ett ärende kan i vissa fall vara fyra månader men ibland så kort som två veckor från den anmälda händelsen.

Therese Eriksson uppmanar alla som blir utsatta för diskriminering på arbetsplatsen att anmäla händelsen till DO. 

– Det är viktigt att anmäla för att få slut på diskrimineringen. Det ska kosta för arbetsgivaren att diskriminera sina anställda, säger hon.