Tolv procent av de utrikes födda upplever att de utsatts för mobbning på jobbet. Det är dubbelt så vanligt som bland inrikes födda, där sex procent uppger att de mobbats.

Dessutom upplever nio procent bland utrikes födda diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, i jämförelse med en procent bland inrikes födda. Siffrorna kommer från en ny rapport från Arbetsmiljöverket. 

– Jag tycker att det är oacceptabelt att det är en sådan tydlig skillnad i den upplevda arbetsmiljön för utrikes födda. Ingen ska behöva må dåligt på jobbet, säger Jacob Grönlund, analytiker på enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket. 

Oftare fysisk uttröttade av jobbet

Utrikes födda har också en sämre fysisk arbetsmiljö än inrikes födda. Andelen som i hög grad upplever stor fysisk arbetsbelastning är 27 procent bland utrikes födda, respektive 19 procent bland inrikes födda.

Andelen som anger att de är uttröttade i kroppen efter arbetet är 55 procent bland utrikes födda respektive 43 procent bland inrikes födda. 

Om rapporten

Siffrorna baseras på Arbetsmiljöundersökningen 2021. Det är första gången som Arbetsmiljöverket tar fram siffror om arbetsmiljön kopplat till födelseland. 

Under 2021 var 2 miljoner personer i Sverige utrikes födda. Utrikes födda utgör 20 procent av de sysselsatta.

Här kan du läsa rapporten.

Städare vanligt yrke för utrikes födda

Det yrke som har högst andel utrikes födda är pizzabagare, följt av städare. Men om just yrket eller födelselandet är den viktigaste faktorn för att utrikes födda upplever en sämre arbetsmiljö går inte att veta utifrån statistiken. 

Jacob Grönlund, analytiker på enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

– Att utrikes födda i större utsträckning arbetar i yrken med en mer utsatt arbetsmiljö kan absolut spela in. Men hur stor påverkan det har är inget vi vet med säkerhet, säger Jacob Grönlund.  

Kommer Arbetsmiljöverket att vidta några åtgärder för att stärka arbetsmiljön för utrikes födda? 

– Det kan vi inte svara på nu, det är något som Arbetsmiljöverket kommer att analysera vidare. Men att den upplevde arbetsmiljön skiljer sig tydligt mellan inrikes och utrikes födda är viktigt kunskap både för Arbetsmiljöverket, arbetsgivare och fackförbund.

– Vi kan inte acceptera att de här skillnaderna finns, säger Jacob Grönlund.