– Många av dem som kom hit i den stora flyktingvågen 2015 har kommit in i samhället nu. Då följer de den svenska traditionen och går med i facket, säger professor Anders Kjellberg vid Lunds universitet.

Inte fler medlemmar

Hans andra förklaring hänger ihop med pandemin: Många tillfälliga jobb försvann då och de tillfälligt anställda är mer sällan med i facket. Då stiger andelen anställda som är med i facket, även om antalet medlemmar inte blir fler.

– Och eftersom många utlandsfödda har tillfälliga jobb betyder det att andelen utlandsfödda ökar, säger han.

De följer den svenska traditionen och går med i facket.

Anders Kjellberg, professor

Anders Kjellberg rapporterar regelbundet om de svenska fackförbunden och hur de utvecklas. Årets rapport är utgiven av Arena Idé.

När det gäller organisationsgraden, det vill säga andelen fackligt anslutna på arbetsplatserna, ser han en ökning de senaste åren. Då handlar det om hela arbetsmarknaden.

I Fastighets branscher var 56 procent med i facket förra året, ungefär lika stor andel som året innan. Men bland de utlandsfödda ökar organisationsgraden mer. Samtidigt minskar antalet medlemmar totalt sett i förbundet, vilket Fastighetsfolket skrivit om tidigare.

Hälften av de utlandsfödda är med i facket

Ibland behövs tolk

– Det krävs mer av en själv för att värva dem som kommer från andra länder. Men det brukar gå att få ihop språket på något sätt även med den som är ny i landet. Ibland använder jag tolk, säger Roger Sandlund, avdelningsordförande i Fastighets i Haparanda.

Det handlar om att se individen när man värvar medlemmar.

Roger Sandlund, avdelningsordförande i Fastighets

Han är en av dem som skriver in flest medlemmar i Fastighets. Senast vi berättade om det var han uppe i 80 värvningar på ett år. Under pandemin har antalet minskat.

– Men jag hade byggt upp en bank av personer som jag hade träffat och som gick med när jag hörde av mig igen. Första pandemiåret var det 45 tror jag, och förra året ungefär 25.

Förespråkar fotarbete

Roger Sandlunds recept för medlemsvärvning är annars att vara ute på fältet, att träffa människor på arbetsplatserna.

– Det handlar om att se individen. Och jag tror att jag har skrivit in människor från i stort sett alla länder.

Mer om facken

• Under pandemin har flera a-kassor rapporterat att en allt större andel av medlemmarna bara är med i a-kassan, inte fackförbundet. Där finns dock inga aktuella siffror för Fastighets.

 • Sverige innehar världsrekordet i facklig organisering. Det vill säga att andelen som är med i facket av dem som jobbar fortsätter att vara högst i världen. Finland och Danmark har också hög organisationsgrad.

Källa: Den svenska modellen i en föränderlig värld, av Anders Kjellberg och utgiven av Arena idé