LO-förbunden ökade antalet medlemmar med 22 320 under 2020. det är den största ökningen på 35 år.

Lisa Bengtsson, LO:s andre vice ordförande, säger till tidningen Arbetet att osäkerheten under coronapandemin spelat in. Att det blivit billigare att gå med i a-kassan kan också vara en förklaring.

– Men först och främst är det här ett resultat av att LO-förbunden har jobbat aktivt med organisering i många år. Förtroendevalda runt om i landet gör viktiga insatser varje dag, säger Lisa Bengtsson till Arbetet.

410 medlemmar färre

Kommunal och Handels är de förbund som uppvisar störst ökning. Fastighets fortsätter tappa medlemmar. Efter en minskning med 410 är medlemsantalet nu 28 404.

–Vi är ett övergångsförbund och det påverkar. Det är många medlemmar in, men också ut under ett år. Min bild är att vi inte är dåliga på att skriva in medlemmar, men däremot tappar vi medlemmar som går vidare till andra yrken, säger Yvonne Nygårds, som är Fastighets andre ordförande.

Ni har haft som mål i flera år att få fler medlemmar, varför lyckas inte ni som andra förbund?

–Det klart att vi hoppas hela tiden att det ska vända. Förutom att vi har tappet på grund av att medlemmar byter jobb, så kan deras ekonomi spela in. Många har helt enkelt inte råd och många av våra medlemmar har drabbats hårt ekonomiskt under coronapandemin, säger Yvonne Nygårds.