Fastighets har under året tappat fler medlemmar än vad förbundet lyckats organisera. Den 31 december hade Fastighets 28 814 medlemmar. Det är 530 färre än vid samma tidpunkt 2018.

LO-förbunden tappar medlemmar

Jari Visshed, Fastighets tredje förbundsordförande, ser allvarligt på att förbundet tappar medlemmar.

– Organisering är grunden i allt fackligt arbete, så självklart är det allvarligt att vi fortsätter att minska. När den borgerliga regeringen gjorde det dyrare att vara med i a-kassan 2007 började en negativ medlemsutveckling. Tyvärr är det en utveckling vi delar med många LO-förbund, säger Jari Visshed.

Jari Visshed, tredje förbundsordförande på Fastighets.

”Otrygga anställningar försvårar organisering”

Också Handels minskade under förra året, förbundet minskade med 757 medlemmar under 2019, rapporterar Handelsnytt. Även LO:s största förbund Kommunal tappade medlemmar och blev 1200 medlemmar färre, skriver Kommunalarbetaren. Jari Visshed menar att det finns många olika förklaringar till att Fastighets och andra LO-förbund tappar medlemmar.

– De otrygga anställningarna tror jag är en avgörande faktor som försvårar facklig organisering. De som anställs på korta kontrakt kanske inte ens träffar sina klubbföreträdare. Vi måste bli bättre på att nå ut till otryggt anställda, säger Jari Visshed.

Organisering är grunden i allt fackligt arbete, så självklart är det allvarligt att vi fortsätter att minska

Jari Visshed

Vad kan Fastighets göra för att vända utvecklingen?

– Det viktigaste är förstås att vi får en stark förankring på arbetsplatserna. Vi behöver bli bättre på att alltid ställa frågan till våra kollegor om de är med i facket. Organisering är en uppgift som alla fackliga har ett ansvar för. Vi måste förstås också leverera medlemsnytta, så att de vi organiserar stannar kvar i facket.

– Men jag ser hoppfullt på 2020. Det är avtalsår och vi kommer att ta strid för löner och arbetsvillkor. De fackliga frågorna får större uppmärksamhet och det kan också göra att fler inser vikten av facket, säger Jari Visshed.