Under 2023 arbetade vi på Fastighets region väst intensivt med att motarbeta kriminella företag. Vi byggde ett nätverk av seriösa städarbetsgivare, fackliga organisationer och myndigheter som ska utbilda, byta erfarenheter och tipsa varandra om misstänkta brott och fusk.

Varför är det ett viktigt arbete för facket? Låt oss förklara. 

Arbetare tvingas till lönedumpning

Ett av våra ärenden gäller en trädgårdsarbetare med ett arbetstillstånd som lovade honom kollektivavtalsenliga ersättningar och villkor. Ett boende i Sverige och ett bättre liv än i hemlandet. Men verkligheten var en annan.

Om han inte lydde hotade arbetsgivaren familjen med vräkning.

Han fick betala 7 500 kronor för sitt arbetstillstånd, 7 500 kronor för att frun skulle få följa med och ytterligare 5 500 kronor då de hade ett spädbarn med sig. 

Pengarna gick rakt ner i chefens ficka. I stället för trädgårdsarbete utförde han sedan snickarjobb, men med en trädgårdsarbetares lön.

Han blev alltså tvingad till lönedumpning. Om han inte lydde hotade arbetsgivaren familjen med vräkning. 

Utlämnade till kriminella arbetsgivare

Vi har alltför många exempel på hur arbetare utnyttjas. Svensk arbetsmarknad har gått tillbaka till en svunnen tid, där arbetare återigen blivit livegna och utlämnade till kriminella arbetsgivare. 

Vi har alla ett ansvar att stoppa efterfrågan, genom att sluta att köpa andras arbete till ett alltför lågt pris!

Vårt projekt mot arbetslivskriminalitet har inneburit att vi kunnat hjälpa arbetare i situationer likt denna. Fastighets söker statsbidrag för att fortsätta projektet även 2024, men mycket mer behöver göras.

Den myndighetssamverkan som finns genom centren mot arbetslivskriminalitet bör få utökade resurser. Myndigheterna måste utföra flera oanmälda arbetsplatskontroller.

Vi har alla ett ansvar

Det måste också bli naturligt för allmänheten, kommunerna och företagen att ta avstånd från arbetslivskriminalitet. Vi har alla ett ansvar att stoppa efterfrågan, genom att sluta att köpa andras arbete till ett alltför lågt pris! 

För arbetslivskriminaliteten är ett hot inte bara mot den svenska modellen, utan även mot de seriösa företagen och våra medlemmar som arbetar där.

Hand i hand behöver myndigheter, kommuner, politiker, arbetsgivarparter, facken och du som kund ta ansvar för att inte stödja företag som fortsätter att exploatera våra kamrater på arbetsvisum i Sverige.

Ett pris på städning kan vara för bra för att vara sant. Vi kan bättre.