Sedan i våras arbetar Fastighets region väst med ett projekt om arbetslivskriminalitet. Tanken är bygga ett nätverk av seriösa städarbetsgivare, fackliga organisationer och myndigheter som ska utbilda, byta erfarenheter och tipsa varandra om misstänkta brott och fusk.

”Lysande exempel”

Under tisdagen fortsatte projektet med en konferens i Göteborg där en stor grupp seriösa städföretagare hade samlats, tillsammans med representanter från Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Almega, LO och Fastighets.

Fastighets region väst, konferens om arbetslivskriminalitet
Ewa Edström, Fastighets, talar om vikten att tipsa myndigheterna vid misstanke om att företag utnyttjar anställda eller fuskar med skatter.

­– Ert viktiga projekt är ett lysande exempel på saker man kan göra för att få till en förändring i branschen, sa Nina Blomkvist, som är samordnare för myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet.

Diskussionen gick varm bland de deltagande städföretagen. Vad gör man om man misstänker att en läkare skriver ut felaktiga sjukintyg? Varför kollar Skatteverket inte upp personer som hyr ut sina lägenheter till utländsk arbetskraft?

”Vi har krokat arm”

Även Arbetsförmedlingen hyllade Fastighets projekt och hoppades på att det skulle inbringa fler tips från städföretagare som upptäcker exempelvis bidragsfusk.

– En stor del av det vad nätverket handlar om är att fler tips ska in till Center mot Arbetslivskriminalitet, underströk ombudsman Larry Stewart.

Fastighets region väst, konferens om arbetslivskriminalitet
Ari Kouvonen, Almega talade tillsammans med Ewa Edström, Larry Stewart och Madlén Gunnarsson från Fastighets om att kroka arm i kampen mot kriminalitet.

Starten på projektet var att Fastighets sökte och fick ett bidrag på omkring 470 000 kronor av Arbetsmiljöverket. Nu börjar projektet lida mot sitt slut. Men Fastighets region väst vill sprida det vidare till både Malmö och Stockholm och ska söka nya pengar.

– Nätverket kommer att finnas kvar, oavsett. Det är viktigt att jobba vidare och inte låta detta dö ut även om det inte kommer in nya pengar. Här har vi, Almega och ni seriösa städföretagare krokat arm. För vi vill inte ha den här kriminaliteten som håller på att växa fram. Nu gäller att hålla vår höga svansföring uppe, sa Fastighets ombudsman Madlén Gunnarsson.

Projektet är kopplat till A-krimcentrum

Projektet som Fastighets har fått pengar för att genomföra syftar till att få drabbade anställda att våga anmäla företagen som utnyttjar dem. Den främsta strategin är att få seriösa företag att anställa de utnyttjade.

Man ordnar också utbildningar för upphandlare, kunder och städbolag.

Fastighets region Väst kommer att samarbeta med Almega, resten av sitt LO-distrikt, städbolag i Västra Götaland, Fackligt Center För Papperslösa, frivilligorganisationer och berörda myndigheter inom A-krimcentrum.