På pappret ser det snyggt ut – arbetstillstånd, kollektivavtal och andra intyg är i ordning. Men under ytan kan de anställda bli tvingade både till extra arbete och att lämna tillbaka sina pengar. 

Vissa städare kan få lön på kontot ena dagen. Nästa dag tvingas de ta ut flera tusen i kontanter och betala tillbaka till arbetsgivaren. Motiveringen kan vara att de ska betala för husrum eller någon annan omkostnad. Till andra köper arbetsgivaren in ett yrkesbevis för lokalvård, men lägger inga verkliga resurser på att utbilda sin personal.  

Lägre priser än alla andra

Det här innebär att arbetsgivaren kan sätta priser långt under alla andra när kunder begär in offerter eller kommuner gör upphandlingar. 

Det berättar Larry Stewart, ombudsman på Fastighets region Väst. Nyligen beviljades han och hans kollegor omkring 470 000 kronor av Arbetsmiljöverket för att utveckla sitt arbete mot arbetslivskriminaliteten inom städbranschen. 

Larry Stewart, ombudsman på Fastighets
Larry Stewart, ombudsman på Fastighets

Hur ska ni använda de här pengarna?

– Vi kommer att fortsätta med det arbete vi redan gör, men pratar även med dem som sköter upphandlingar och de seriösa företagen via Almega. Det blir tre gemensamma konferenser på olika platser i Västsverige. Fungerar det ska vi sprida arbetssättet vidare till andra delar av Sverige.

Vad hoppas du att det ska leda till i slutändan?

– Jag vill ha ett samarbete med mer seriösa arbetsgivare där de kan ta på sig att anställa en del av de personer som blir utnyttjade av oseriösa aktörer – till bättre villkor. Det skulle göra det lättare att avslöja de oseriösa företagen.

– Sedan vill vi ha igång ett samarbete med andra fackföreningar i Göteborg.

– Vi ser ju inte alla oseriösa städföretag. Men de städar ofta på andra arbetsplatser, och då kan facket som finns där rapportera till oss om något verkar fel.  Är det på en verkstad är det Metall, är det i en butik blir det Handels, och så vidare. 

Mer fusk i dåliga tider

Larry Stewart har byggt upp sin kunskap om fusket i städbranschen i flera års tid. Vi har tidigare skrivit om hur han i vissa lägen har spanat på misstänkta företag med kikare för att få fram information. Men nu är han orolig för att utvecklingen är på väg åt helt fel håll.

– I det här sämre ekonomiska läget med hög inflation så kommer alla att försöka sänka sina kostnader – både i offentliga verksamheter och privat. Då är städningen en sådan sak man kommer att vilja skära ned på. I upphandlingar blir det lockande att ta det lägsta budet. 

Projektet är kopplat till A-krimcentrum

Projektet som Fastighets har fått pengar för att genomföra syftar till att få drabbade anställda att våga anmäla företagen som utnyttjar dem. Den främsta strategin är att få seriösa företag att anställa de utnyttjade.

Man ordnar också utbildningar för upphandlare, kunder och städbolag.

Fastighets region Väst kommer att samarbeta med Almega, resten av sitt LO-distrikt, städbolag i Västra Götaland, Fackligt Center För Papperslösa, frivilligorganisationer och berörda myndigheter inom A-krimcentrum.