2022 var det 121 städföretag som gick i konkurs. 2023 hade antalet ökat till 143 konkurser, visar statistik från Tillväxtverket. Det rör sig om en ökning på 18 procent.

143 konkurser

“Att konkurser ökar i lågkonjunktur är normalt och förväntat, så vi är egentligen inte förvånade”, skriver Matthias Lindholm, ordförande i branschorganisationen Städbranschen Sverige, i ett mejlsvar till Fastighetsfolket. Han förklarar att man också ser vikande vinstmarginaler i de företag som klarar sig kvar.

”Städbranschen är en lågmarginalbransch, vilket gör att marginaler för tuffare tider ofta saknas”, skriver Matthias Lindholm.

Samtidigt är det tydligt att städbranschen ändå är mindre utsatt för konkurser än näringslivet som helhet. Där ökade konkurserna med hela 29 procent mellan 2022 och 2023, en riktig konkursvåg. En av anledningarna till det är att efterverkningarna av pandemin visar sig först nu – många företag fick uppskov med skatt under coronan och dessa skulder till staten ska nu betalas.

Fler deltider efter pandemin

Ewa Edström är verksamhetsansvarig för avtal och förhandling på Fastighetsanställdas förbund. Hon menar att de dåliga tiderna i städbranschen inte märks särskilt tydligt i antalet konkurser, utan att det visar sig på andra sätt.

– Vi var förvånade att vi inte såg det tydligare direkt efter pandemin, men nu ser vi det. Många företag har minskat kontorsytorna därför att fler jobbar hemifrån. Men det brukar inte leda till konkurs. I stället blir det fler deltider för de anställda.

Porträtt på Ewa Edström i en skjorta med leopardmönster.
Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

Viktigt att agera snabbt vid konkurs

När det ändå blir konkurs i ett städbolag kan det bero på olika saker. Det händer att konkursen är kopplad till ekonomisk brottslighet. I vissa fall är det facket och inte ägaren som begär bolaget i konkurs. Hur det än går till är det två saker som anställda måste prioritera, säger Ewa Edström.

– När företaget går i konkurs är det vanligt att anställda inte får ut sina löner. Det första du behöver göra är att snabbt kontakta facket så att vi kan ha en dialog med konkursförvaltaren.

– Det är bråttom, för annars kan ditt ärende bli för gammalt och då kan det bli svårt att få ersättning från den statliga lönegarantin.

Glöm inte pensionen

Det andra man måste tänka på är att kontakta pensionsbolaget Fora.

– Företagare som hamnar i konkurs är inte alltid noga med detaljerna, och de kanske inte har betalat in tjänstepension. Så det behöver du kolla upp för att bli ersatt.

– I vissa fall har man inte gjort pensionsavsättningar på flera år, så det är jätteviktigt.

Trots att konkurserna har ökat i städbranschen den senaste tiden tror Ewa Edström inte att varslen kommer att öka så mycket framöver.

– Nej, det är inte så kopplat till konkurserna i branschen.

Konkurser i städbranschen

2022 var antalet konkurser i städbranschen 121.

2023 ökade de till 143, en ökning med 18 procent.

Mellan 2022 och 2023 ökade antalet konkurser totalt i samhället med 29 procent. I december gick 920 företag i konkurs, en ökning med 26 procent jämfört med december 2022.

Källa: Tillväxtverket