Vänsterpartiet har under lång tid kritiserat Samhalls utveckling. Vi har varit särskilt kritiska till kravet på affärsmässighet och de effekter som vi menar att det har för verksamhetens inriktning och de anställda.

Vinstkravet pressar Samhallanställda

Vinstkravet driver upp tempot, bidrar till ökad stress och sållar bort dem som inte håller måttet.

För oss är det uppenbart att kravet på vinst inte går att förena med Samhalls grunduppdrag: Att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga där behoven finns.

Riksrevisionens granskning av Samhall, som presenterades i juni 2023, visar att såväl regeringens som Samhalls styrning i alltför hög utsträckning har prioriterat affärsmässig utveckling framför utveckling av de anställdas arbetsförmåga.

Samhall uppfyller inte sitt uppdrag

Riksrevisionens övergripande slutsats är därför att Samhall inte uppfyller hela sitt samhällsuppdrag.

Riksrevisionen lämnar en tydlig rekommendation till regeringen: Utred vilken organisationsform som bäst uppfyller riksdagens mål med verksamheten (RiR 2023:14).

Vänsterpartiet välkomnar Riksrevisionens granskning och kan konstatera att den ligger i linje med vår kritik av Samhalls utveckling.

För högern är det viktigare att leka affär med ett statligt bolag än att bidra till en värdig och utvecklande arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning. 

Högern struntar i Riksrevisionens slutsats

Nyligen tillsatte högerregeringen en utredning som ska se över Samhalls uppdrag, verksamhet och förutsättningar (dir. 2024:4).

Vänsterpartiet noterar att regeringen inte ger utredningen i uppdrag att utreda Samhalls organisationsform, och därmed inte heller vinstkravet – trots Riksrevisionens tydliga rekommendation.

Enligt regeringens direktiv ska Samhall även i fortsättningen vara ett statligt bolag. Med det följer krav på lönsamhet, kundfokus och affärsmässighet – precis det som Riksrevisionen kritiserar. 

Anmärkningsvärt men inte förvånande

För Vänsterpartiet är det uppenbart att organisationsformen – statligt aktiebolag med vinstkrav – utgör grundproblemet.

Att högerregeringen väljer att inte utreda detta är anmärkningsvärt, men inte förvånande:
För högern är det viktigare att leka affär med ett statligt bolag än att bidra till en värdig och utvecklande arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning.