Fyrabarnsmamman Jennifer har adhd. Hon hoppades på en anställning på Samhall, men hon fick inte något jobb då hon inte kunde börja klockan sex på morgonen. Hon har fyra barn och förskolan öppnar först klockan 06.30.

Jennifer är bara en av många som inte kan leva upp till de högre krav som ställs på dem som har som sista hopp, att få en anställning genom Samhall.

I en värld präglad av snabbhet och ständig förändring är det dags att omfamna mångfalden i arbetskraften, inklusive dem som har adhd.

Skapa en inkluderande kultur

Vi behöver omforma vår syn på adhd från att vara en hinderbana till att vara en möjlighet. Genom att erbjuda flexibla arbeten och skapa en inkluderande kultur. Det handlar om att erkänna och anpassa snarare än att begränsa.

Förståelsen för att det finns olika sätt att tänka och arbeta på kommer att gynna både individerna och organisationerna.

I en värld präglad av snabbhet och ständig förändring är det dags att omfamna mångfalden i arbetskraften.

Det är dags att se en arbetsvärld där alla har möjlighet att lysa, oavsett hjärnans unika sätt att fungera.

På Samhalls hemsida kan man läsa att ”både Tesla-grundaren Elon Musk, entreprenören Ingvar Kamprad och tonsättaren Ludwig van Beethoven hade en sak gemensamt – de hade alla någon form av funktionsnedsättning. De hade också förmågan att tänka utanför boxen och fick möjlighet att utnyttja sina respektive styrkor fullt ut.”

Vidare berättar Samhall ”Att ha ett arbete är en av de viktigaste förutsättningarna för att känna sig delaktig i och bli inkluderad i samhället, men tyvärr har personer med funktionsnedsättning svårare att komma in på arbetsmarknaden. Statistik från SCB visar att sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning är 67 procent, jämfört med 77 procent i befolkningen totalt (år 2020).”

Bättre på att möta och anpassa

De skriver också ”Trots att det är obligatoriskt för arbetsgivare att erbjuda det finns det undersökningar som visar att det finns stora brister och att många av dem bygger på okunskap. Men med hjälp av fakta och konkreta verktyg kan både arbetsgivare och arbetskamrater bli bättre på att möta och anpassa arbetet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.”

När ska då Samhall leva upp till sina egna mål, att anpassa arbetet efter individen?

Riksrevisionen konstaterade i sin granskning av Samhall att företagets ekonomiska vinst har gått före de anställdas behov av meningsfulla jobb.

Här har också politikerna ett ansvar i att se över vinstkravet på Samhall. Men den frågan lös tyvärr med sin frånvaro när arbetsmarknadsministern Johan Pehrson (L) presenterade den nya utredningen om Samhall.

Frågan kvarstår: När ska Jennifer känna sig delaktig och inkluderad i samhället?