Det var förra våren som fackförbundet Fastighets och arbetsgivarorganisationen Fastigo kom överens om en ny sorts anställning i samband med att parterna tecknade ett nytt kollektivavtal.

Anställningen kallas AMI, riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden, får pågå i högst två år och inte ersätta jobb som annars skulle ha annonserats ut.

Först med jobb för egna hyresgäster

Nu är Familjebostäder i Bergsjön, en stadsdel ungefär åtta kilometer från centrala Göteborg, bland de första arbetsgivarna som använder sig av den nya möjligheten.

– Vi vet att det hittills är ett antal bolag runt om i landet, framför allt i storstadsområden, som anställt på AMI-anställning. Att anställa egna hyresgäster som man gjort i Bergsjön är det första exempel jag känner till, men jag tror att det är flera som kommer att gå efter, säger Lisa Strandberg som är förhandlare på arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Porträtt på Lisa Strandberg mot grå bakgrund.
Lisa Strandberg, Fastigo.

Ökad trygghet

För Siv Undén, områdeschef i Bergsjön för Familjebostäder, var den nya anställningsformen en viktig nyckel. Hon ser den som mer långsiktig än de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns sedan tidigare, som exempelvis en praktikplats på sex månader.

– Vi vet hur många av våra hyresgäster som verkligen vill jobba men som saknar nätverk och har hamnat långt från arbetsmarknaden. Det här är ett sätt att stärka både trygghet och stolthet i våra bostadsområden, det ger många ringar på vattnet, säger områdeschefen Siv Undén.

Vi vet hur många av våra hyresgäster som verkligen vill jobba men som saknar nätverk.

Siv Undén, områdeschef Familjebostäder

I stället för att som tidigare leja ut trapphusstädningen på entreprenad har Familjebostäder i Bergsjön nu sex egna hyresgäster som kommer att sköta den under två år framåt.

– Det blir en helt annan kontinuitet, samhörighet och igenkänning. Tidigare har personer som städar trapp och tvättstugor hos oss kunnat bytas ut från en vecka till en annan, säger Siv Undén.

Heltid i stället för ströjobb

En av dem som fått ett av jobben är 22-åriga Karolina Burianska. Hon flyttade till Sverige från Polen för tre år sedan och har sedan dess försörjt sig på olika ströjobb inom städbranschen.

Hon berättar att hon fick nys om de nya tjänsterna via en lapp i sin trappuppgång.

– Jag gick till informationsmötet här i området och sökte sedan jobbet, säger Karolina Burianska.

Vi kan göra mycket för alla oss som bor här och jag känner mig stolt.

Karolina Burianska, nyanställd gårdvärd

Det var det fler som gjorde, drygt 60 ansökningar från hyresgästerna kom in. Men efter urvalsprocesser med intervjuer och annat så valdes sex personer ut.

Slipper långa resor

Gårdsvärdarna har inlett sin anställning med en månadslång utbildning på Familjebostäders områdeskontor kring städrutiner och regler. Sedan veckan efter påsk är de i gång med praktiskt arbete.

Karolina Burianska är nöjd med sin nya arbetstillvaro. Hon har ett litet barn hemma och säger att det underlättar mycket för henne att kunna arbeta i Bergsjön och slippa långa resor till olika städjobb runt om i regionen.

– Dessutom är det roligt att ha ansvar för trappuppgångarna, vi kan göra mycket för alla oss som bor här och jag känner mig stolt, säger Karolina Burianska.

Jobb kombineras med studier

Anställningen är på heltid och några timmar i veckan kommer även fortsatt ägnas åt utbildning. Tanken är att samtliga AMI-anställda ska få möjlighet att ta städbranschens yrkesbevis SRY.

Vår förhoppning och starka tro är att det här anställningarna kommer att leda till andra jobb eller eget företagande framöver.

Siv Undén, områdeschef Familjebostäder

Alla sex anställda kommer också att få språkstöd efter behov, stöttning med hälsa och ergonomi samt karriärvägledning.

– Vår förhoppning och starka tro är att det här anställningarna kommer att leda till andra jobb eller eget företagande framöver, äger Siv Undén.

AMI-anställning

AMI-anställning är en förkortning för ”särskild tidsbegränsad anställning med arbetsmarknadspolitiska insatser”.

Den helt nya anställningsformen förhandlades fram mellan Fastighets och Fastigo i samband med fjolårets nya kollektivavtal. Arbetsgivaren betalar själv den AMI-anställdas lön, den bygger inte på något bidrag från staten. Följande ska uppfyllas i en AMI-anställning:

  • Tidsbegränsad anställning i max 2 år.
  • Innan anställning ska en överläggning med berört fackförbund ske.
  • Innan anställning påbörjas upprättas individuell handlingsplan, uppföljning av den ska ske varje år.
  • Anställning ska inte vara budgeterad inom ordinarie verksamhet.
  • Anställningen ska inte ersätta en vakant tjänst.
  • En AMI-anställning övergår inte till tillsvidareanställning och den ger inte heller företrädesrätt. Anställningen upphör när anställningstiden löpt ut.
  • Anställningen kan avslutas i förtid med en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad.

Film om AMI