Anställda på kollektivavtalet med Fastigo får en lönehöjning med 1 250 kronor i år, och 1 050 kronor nästa år. Lägstalönerna höjs med ytterligare hundra kronor, vilket innebär en låglönesatsning.

Ingångslönen på Fastigoavtalet blir nästa år 27 373 kronor. 

– Det är en hög ingångslön, vi jättenöjda med det, säger Nicklas Nilsson, avtalsombudsman på Fastighets. 

På kollektivavtalet mellan Fastighets och Fastigo arbetar fastighetsskötare, men också anställda med andra yrken som städare, husvärdar, miljövärdar, fastighetstekniker med mera.

Kollektivavtalet med Fastigo

Avtalet gäller för anställda inom privata och kommunala företag och entreprenadföretag som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Fastigo. Några exempel på arbetsgivare är HSB, Svenska bostäder och Örebrobostäder.

Avtalet är Fastighets största inom fastighetsbranschen, med drygt 3400 medlemmar enligt Fastighets verksamhetsberättelse 2021.

Arbetstidskonto och mer permission införs

I det nya kollektivavtalet införs också ett arbetstidskonto. Enligt det nya kollektivavtalet ska anställda kunna välja om de vill ha semestertillägget i pengar eller om de i stället vill växla ut tillägget i ledighet eller om de ska användas till extra pensionsavsättningar. 

Anställda på Fastigos medlemsföretag får nu också rätt till mer ledighet med permission. Nu kommer anställda att få vara lediga utan löneavdrag för bland annat tandläkarbesök, läkarbesök och även för besök på mödravårdscentralen. 

Nicklas Nilsson, avtalsombudsman i Fastighets i halvfigur.
Nicklas Nilsson, avtalsombudsman i Fastighets.

Diskussioner om deltidspension

Vissa avtalsfrågor kommer Fastighets och Fastigo arbeta vidare med. Det gäller bland annat möjligheten till deltidspension, där en arbetsgrupp ska komma med förslag. 

– Vi ska jobba allt längre och det kan bli tufft för fastighetsskötare, som har tunga jobb. Då kan det vara skönt att kunna gå ner till att arbeta tre dagar i veckan. Det här är en viktig fråga som vi nu fortsätter att driva, säger Nicklas Nilsson. 

Fastighets och Fastigo har också kommit överens om att skapa en gemensam utvecklingsgrupp för framtidsspaning. Där ska parterna diskutera hur branschen ska kunna fortsätta att vara attraktiv i framtiden. 

– Det här blir ett forum där vi inte kommer att ha boxningshandskarna på. Vi kommer gemensamt att titta på lösningar, säger Nicklas Nilsson. 

Fastigo: Viktigt att kunna anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden

Löneökningarna följer märket på totalt 7,4 procent på två år. Charlotta Stensson som är förhandlingschef på Fastigo är positiv till att avtalet följer industrimärket, men missnöjd med låglönesatsningen. 

– Vi delar inte Fastighets uppfattning om att det är bra med höga lägstalöner. Risken med höga ingångslöner är att man skapar höga trösklar för att anställa, säger Charlotta Stensson. 

Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastigo i halvfigur.
Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastigo.

Avtalet innehåller en ny möjlighet att anställa arbetstagare som har arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men med särskilda villkor. Det är något som Charlotta Stensson lyfter fram som en viktig förändring i avtalet. 

– Vi tycker att det är otroligt viktigt att våra medlemsföretag nu kan bidra till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ett arbete. Att människor har ett jobb att gå till skapar också trygghet i våra bostadsområden, så det är en win-win för alla, säger Charlotta Stensson. 

Nya löner och villkor i avtalet med Fastigo

Löneökningen blir i år 1 250 kronor, och 1 050 kronor nästa år. Hälften av löneökningen är garanterad varje anställd, så kallad individgaranti. 

Lägstalönen höjs med 1350 kr 2023 och med 1050 kr 2024. Den nya lägstalönen blir 26 323 kronor den 1 april 2023, och 27 373 kronor den 1 april 2024. 

Övriga ersättningar såsom ersättning för obekväm arbetstid höjs med 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024.

Permission innebär ledighet utan avdrag på lönen. Nu kan anställda på fastighetsbolag som är medlemmar i Fastigo få ledigt vid en rad tillfällen. Det gäller läkarbesök, tandläkarbesök, akuta sjukfall inom familjen, nära anhörigs död, och två besök per år på mödravårdscentralen. 

I det nya kollektivavtalet införs ett arbetstidskonto. Det innebär att de lokala parterna kan träffa överenskommelse om att semesterdagstillägget växlas till lediga dagar, pensionsavsättning eller annat.

Avtalet innehåller en ny möjlighet att anställa arbetstagare som har arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men med särskilda villkor. Lägstalönen för sådana anställningar blir 21 300 kronor från 1 april 2023 och 22 000 kr från 1 april 2024. Från och med det tredje året i anställning blir lönen 85 procent av lägstalönen.

Arbetstagarens egen uppsägningstid är två månader efter två års anställningstid från och med den 1 april 2024. Det gäller för dem som inte har annat inskrivet i sitt anställningsavtal. 

Fastighets har flera kollektivavtal i fastighetsbranschen. Förutom med Fastigo finns också avtal med arbetsgivarorganisationen Almega, Sobona och Fremia. Kollektivavtalen finns här

Vill du veta om din arbetsgivare har kollektivavtal med Fastighets? Sök i Kollektivavtalskollen.